ДЕКЛАРАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ

на Общото събрание на БАН във връзка с постигнатите договорености с
министър-председателя на Република България на 19 декември 2017 г.

Общото събрание на Българската академия на науките приема постигнатите договорености като първа стъпка към интензивен диалог между правителството и научната общност за нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което науката трябва да заема в една цивилизована държава – член на Европейския съюз.

В резултат на проведените разговори се постигна принципно съгласие за следното:

1. БАН и правителството ще работят съвместно за по-силно обвързване на научната дейност с конкретни обществени, секторни и институционални задачи.

2. БАН да получи допълнително 15 милиона лева към бюджета за 2018 г., които да бъдат разпределени между отделните звена въз основа на техните резултати.

3. От 2018 г. при формирането на бюджета на БАН ще се отчитат оценката на научните организации съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания, средната работна заплата и международните стандарти.

4. МОН със съдействието на научната общност ще изработи механизъм за диференциран ръст на стипендиите на докторантите по показатели за научната дейност.

5. МОН и други министерства съвместно с научната общност ще предложат на МС национални научни програми с висока обществена значимост.

Общото събрание на БАН декларира готовност за изпълнение на постигнатите договорености.

Очакваме реални действия за изпълнение на поетите от правителството ангажименти, както и за реализация на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 “По-добра наука за по-добра България”. Настояваме започналият диалог да продължи с набелязване на конкретни действия и незабавно пристъпване към тяхното изпълнение в интерес на държавата и обществото.

В знак на добра воля временно преустановяваме протестните действия и оставаме в готовност за възстановяването им при неизпълнение на поетите ангажименти от страна на правителството.

Декларацията е приета от ОС на БАН на 21 декември 2017 г.

Преводът между конюнктурата и мисията

Видео
Преводът между конюнктурата и мисията

Средновековните славянски литератури в дигиталната ера

Видео
Средновековните славянски литератури в дигиталната ера

Представяне на сборника „България и Русия (XVIII – XXI век)

Видео
Представяне на сборника България и Русия (XVIII – XXI век)

АМЕРИКАНСКАТА НАГРАДА ЗА БЪЛГАРИСТИКА „ДЖОН Д. БЕЛ“ Е ПРИСЪДЕНА НА СБОРНИКА В ЧЕСТ НА ПРОФ. АНИСАВА МИЛТЕНОВА

Институт за литература. Posted in СъбитияАМЕРИКАНСКАТА НАГРАДА ЗА БЪЛГАРИСТИКА ДЖОН Д. БЕЛ Е ПРИСЪДЕНА НА СБОРНИКА В ЧЕСТ НА ПРОФ. АНИСАВА МИЛТЕНОВА

Асоциацията за българистични изследвания в Америка (BSA) присъди наградата „Джон Д. Бел“ за 2017 г. на сборника Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови изследвания, интерпретации и подходи в медиевистиката (София, 2016), издание на Издателския център „Боян Пенев“ към Института за литература, чиито съставители и редактори са Аделина Ангушева, Маргарет Димитрова, Мария Йочева, Мая Петрова-Танева и Диляна Радославова.

Наградата се присъжда от 1998 г. и за пръв път се дава на книга, издадена в България.

В своето решение Комитетът по присъждането на наградата за 2017 г. пише следното:
„Този сборник от 800 страници, посветен на забележителната научна кариера на професор Анисава Милтенова в областта на средновековната литература и текстология изобилства с важни статии на международен колектив от изтъкнати специалисти в областта на старославянското и старобългарското езикознание, ръкописното наследство и църковните текстове. Високото качество на включените статии многократно надхвърля равнището на един юбилеен сборник. Новите открития и проникновените анализи представляват значителен и траен принос в областта на българистичните изследвания. Този том ще бъде ценен за бъдещите поколения българисти, слависти, медиевисти, византинисти, лингвисти и текстолози.“

Честито на всички – на Института за литература, на Издателския център „Боян Пенев“, на съставителите и редакторите!

Повече информация за наградата вж. тук (https://bgstudies.org/publications/book-prize-awards).

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.