Преводът между конюнктурата и мисията

Видео
Преводът между конюнктурата и мисията

Средновековните славянски литератури в дигиталната ера

Видео
Средновековните славянски литератури в дигиталната ера

Представяне на сборника „България и Русия (XVIII – XXI век)

Видео
Представяне на сборника България и Русия (XVIII – XXI век)
Покана

„Непознатият Александър Караманов. Поезия. Есета. Дневник“

Представяне на книгата, подготвена от доц. д-р Александър Йорданов

На 23 април 2018 (понеделник) в Големия салон на БАН ще се състои представяне на книгата „Непознатият Александър Караманов. Поезия. Есета. Дневник“ с предговор, подбор и бележки от доц. д-р Александър Йорданов. Книгата разказва за трагичната участ и забележителната поетическа дарба на един млад творец и ще бъде представена от проф. дфн Светлозар Игов и проф. дфн Николай Аретов. За изданието ще говорят още доц. д-р Александър Гребенаров, председател на Македонския научен институт, и Николай Поппетров от Института за исторически изследвания при БАН.

Книгата „Непознатият Александър Караманов. Поезия. Есета. Дневник“ е първа среща на поета Александър (Ацо) Караманов с българските читатели. Роден на 31 януари 1927 г. в град Радовиш (днес в Р Македония), той живее в Скопие, където учи в българската гимназия „Цар Борис III“. Създава по-голямата част от творчеството си на български книжовен език. Загива трагично на 11 октомври 1944 г. Като творец Александър Караманов се изгражда под силното влияние на българската поезия. Част от творчеството му е издавано многократно в Р Македония. Но едва сега се публикуват творби, които дават оригинален отговор на въпроса за народностното и национално самоопределение на поета. В изданието са включени стихотворения и поеми, есета и дневникови записки от различни творчески периоди на Караманов.

Томът е резултат от проучванията на доц. д-р Александър Йорданов от Института за литература при БАН в архива на Македонската академия на науките. Доц. Йорданов е автор на предговора, научните коментари и бележки. Изданието включва и пълен опис на архива на Александър Караманов.

Творческа работилница при Института за литература – БАН


Творческа работилница при Института за литература – БАН
обявява следните конкурси по проект
„Литературата – творчество, познание, умение“

  • Конкурс за творческо писане (стихотворение, кратък разказ, есе);
  • Конкурс за литературоведска интерпретация „Ученици-критици“ (конкурсът е за интерпретация на текст от класически или съвременен български автор, без ограничение в избора на жанр).

Конкурсите са отворени за всички ученици от гимназиален курс в страната.

Срок за изпращане на текстовете – 17 май 2018 г.

Обявяване на победителите – 17 юни 2018 г.

Текстовете изпращайте на email: tinka@ilit.bas.bg

Телефони за връзка: 02 971 70 56; 02 979 29 90

Наградените и номинираните текстове ще бъдат публикувани в сборник, издание на Издателски център „Боян Пенев“ при Института за литература – БАН. Представянето на сборника очаквайте през септември 2018 г.

Екип на проекта: доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Елка Димитрова, д-р Георги Господинов

Кратко описание на проекта „Литературата – творчество, познание, умение“:

Проектът е насочен към учениците от гимназиалния курс на среднообразователните училища. Целите му са да разшири техните литературни познания, да насърчи и развие уменията им за създаване на текст (художествен и интерпретативен), но преди всичко – да стимулира творческите им интереси и способности, да ги въведе по увлекателен начин в литературата като многообразна и интригуваща територия.

АМЕРИКАНСКАТА НАГРАДА ЗА БЪЛГАРИСТИКА „ДЖОН Д. БЕЛ“ Е ПРИСЪДЕНА НА СБОРНИКА В ЧЕСТ НА ПРОФ. АНИСАВА МИЛТЕНОВА

Институт за литература. Posted in СъбитияАМЕРИКАНСКАТА НАГРАДА ЗА БЪЛГАРИСТИКА ДЖОН Д. БЕЛ Е ПРИСЪДЕНА НА СБОРНИКА В ЧЕСТ НА ПРОФ. АНИСАВА МИЛТЕНОВА

Асоциацията за българистични изследвания в Америка (BSA) присъди наградата „Джон Д. Бел“ за 2017 г. на сборника Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови изследвания, интерпретации и подходи в медиевистиката (София, 2016), издание на Издателския център „Боян Пенев“ към Института за литература, чиито съставители и редактори са Аделина Ангушева, Маргарет Димитрова, Мария Йочева, Мая Петрова-Танева и Диляна Радославова.

Наградата се присъжда от 1998 г. и за пръв път се дава на книга, издадена в България.

В своето решение Комитетът по присъждането на наградата за 2017 г. пише следното:
„Този сборник от 800 страници, посветен на забележителната научна кариера на професор Анисава Милтенова в областта на средновековната литература и текстология изобилства с важни статии на международен колектив от изтъкнати специалисти в областта на старославянското и старобългарското езикознание, ръкописното наследство и църковните текстове. Високото качество на включените статии многократно надхвърля равнището на един юбилеен сборник. Новите открития и проникновените анализи представляват значителен и траен принос в областта на българистичните изследвания. Този том ще бъде ценен за бъдещите поколения българисти, слависти, медиевисти, византинисти, лингвисти и текстолози.“

Честито на всички – на Института за литература, на Издателския център „Боян Пенев“, на съставителите и редакторите!

Повече информация за наградата вж. тук (https://bgstudies.org/publications/book-prize-awards).

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.