60 години Институт за литература

60 години Институт за литература
Юбилеен сборник 1948-2008
Иван Сарандев - отг. редактор;
Йонка Найденова - отг. секретар;
Вихрен Чернокожев, Лиляна Грашева, Петър Велчев- редактори
Институт за литература - БАН
Издателски център "Боян Пенев", 666 с.
София, 2009
ISBN 978-954-8712-53-8
Цена: 10,00 лв
Поръчай

Настоящият сборник се издава по случай 60-годишнината от основаването на Института за литература при БАН и разкрива най-съществените моменти от развитието му като научен център с национално значение и важни международни изяви. Проследени са различните етапи в историята на Института до най-ново време - структура, научен потенциал, изследвания, научни проекти. Откроен е приносът на Института в разработването на кардинални проблеми на българската литература от нейното създаване до днес в теоретичен, историко-културологичен и компаративистичен аспект. Отделено е внимание на сътрудничеството с други научни и творчески институции. Събрани и попълнени са ценни сведения за лица и събития, свързани с Института.

Материалът е разпределен в три части; втората и третата са от библиографски характер. Персоналните биобиблиографии са подборни за периода, през който съответният сътрудник е бил на работа в Института. Събраният материал е надеждна основа за разширяване и актуализиране на информацията.

СЪДЪРЖАНИЕ

За изданието / VII

Институтът за литература при БАН и литературознанието
като отговорност - Рая Кунчева / IX

I. СТРУКТУРА И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА / 1

Историческа справка / 1

Структура, функции, кадрови потенциал / 13

Секция "Стара българска литература" / 18
Секция "Литература на Българското възраждане" / 24
Секция "Нова и съвременна българска литература" / 29
Секция "Теория на литературата" / 36
Секция "Сравнително литературознание" / 41
Секция "Руска литература" / 47
Сектор "Изворознание" / 51
Звено "Библиографи" / 54
Библиотека / 56
Издателски център "Боян Пенев" / 59

Научни проекти и конференции / 64

II. ИЗДАНИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА / 82

Периодични издания / 82
Литературни истории / 92
Научно-справочни издания, речници, енциклопедии / 101
Литературни анкети / 123
Летописи и архиви / 130
Научни сборници / 142
Събрани съчинения / 220
Избрани произведения, антологии, алманаси / 232

III. БИОБИБЛИОГРАФИИ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА / 242

Именен показалец / 661

Съкращения / 664