Кондика на Светата Бачковска ставропигиална обител

Кондика на Светата Бачковска ставропигиална обител
Автор: Змей Горянин
Нова българска литература /ХІХ - ХХв./
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 9789548712583
първо издание, 2009 год.
меки корици, 206 стр.
Цена: 12,00 лв
Поръчай

Съдържание

Змей Горянин и неговата „КОНДИКА ЗА БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР“ Васил Балевски / 5

ДЯЛ ПЪРВИ / 15

Част първа ВО ВРЕМЕ ОНО / 17
Глава първа: Усилни години / 17
Глава втора: Пътникът / 22
Глава трета: Прозрението / 26
Глава четвърта: Делото / 32
Глава пета: Типикът / 35
Глава шеста: Благословението / 41
Глава седма: Първите години / 43
Глава осма: Продължителите / 49
Глава девета: Чудото / 52
Глава десета: Преди зората / 56

Част втора 1186–1396 / 58
Забежки към дял първи на книгата КОНДИКА / 101

ДЯЛ ВТОРИ / 103

Част първа ТЕЖКО И СТРАШНО ИГО АГАРЯНСКО / 105
Част втора ФАНАРИОТСКО ВРЕМЕ / 145
Част трета С НАМИ БОГ! / 175

ДЯЛ ТРЕТИ / 181

Част първа В ЛОНОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА СВЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА / 183
Глава първа: Последно изпитание / 183
Глава втора: Борбата / 191
Глава трета: В лоното на Светата Българска църква / 195

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ / 199