Литературна мисъл 1/2008

Литературна мисъл 1/2008
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
меки корици, 198 стр.
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
Резюмета на броя
Цена: 4,00 лв
Поръчай

Съдържание

Милена Кирова, Еврейската Библия и проблемът за историческата истина
Milena Kirova, The Jewish Bible and the Problem of Historical Truth


Клео Протохристова, Как с часовници се правят светове
Cleo Protokhristova, How clocks create worlds


Николай Аретов, Балканските народи и Османската империя: Едно отхвърлено наследство
Nikolay Aretov, The Rejected Legacy


Бисера Дакова, "Химни и балади" (1912) на Т. Траянов - телеологии и антитези. Радикализираният декаданс
Bisera Dakova, Teodor Trayanov's "Hymns and ballads" (1912): Teleologies and Antithesis. The Radicalized Decadence.


Елизария Рускова, Николай Райнов - един театрален визионер
Elizariya Ruskova, Nikolai Raynov as a Visionary of Theatre


Надежда Цочева, Проблеми на изкуството в декоративната критика и есеистика на Чавдар Мутафов
Nadezhda Tzocheva, Aspects of Art in Chavdar Mutafov's Decorative Criticism


Вера Ганчева, Емануел Сведенборг и учението за съответствията - езотеричен идеен комплекс и поетика
Vera Gancheva, Emanuel Swedenborg and the Correspondence Doctrine: An Esoteric Complex of Ideas and Poetics


Витана Костадинова, Байроновият "Манфред" на български език
Vitana Kostadinova, Manfred in Bulgarian context


Интервю с Ладислав Матейка, (въпросите зададе Питър Стайнер)
Ladislav Matejka interviewed by Peter Steiner

Tags: Литературна мисъл