Литературна мисъл 2/2008

Литературна мисъл 2/2008
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
меки корици, 216 стр.
Резюмета на броя
Цена: 4,00 лв
Поръчай

Съдържание

Александър Панов, Антропологическият подход в литературознанието
Alexander Panov, The Anthropological Approach in Literary Studies


Албена Хранова, Историята на понятията - дисциплинарни и инструментални чертежи
Albena Hranova, Mapping Conceptual History - Disciplinary Field, and Methodological Instruments


Стоян Атанасов, Старите и модерните: един идентичностен хоризонт
Stoyan Atanassov, The Ancients and the Moderns: an Identity Horizon


Ангел Ангелов, "Европейската филология" на Ерих Ауербах
Angel Angelov, Erich Auerbach's European Philology


Надя Данова, Няколко страници от историята на балканските утопии
Nadia Danova, From the history of the Balkan utopias


Дечка Чавдарова, Москва и Петербург в пътеписа на Вазов "Извън България"
Detchka Tchavdarova, Moscow and Petersburg in Ivan Vazov's travelogue Outside Bulgaria


Жоржета Чолакова, Защо спи езерото?
Jorjeta Tcholakova, Why does the Lake Sleep?


Едвин Сугарев, Фигурата на смъртта в поезията на Яворов
Edvin Sugarev, The Figure of Death in Iavorov's Poetry


Цветан Ракьовски, Славчо Красински
Tsvetan Rakiovsky, Slavcho Krasinski


Младен Енчев, Лъчезар Станчев. Мимикриите на играта
Mladen Enchev, Lachezar Stanchev. Mimicry of the Game


Tags: Литературна мисъл