Литературна мисъл 1 2010

Литературна мисъл 1 2010
меки корици, 208 стр.
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
Резюмета на броя
Цена: 4,00 лв
Поръчай

Съдържание

Александър Панов, Баладата и нейното присъствие в поезията на Христо Ботев
Alexander Panov, The Ballad and its Presence in Hristo Botev's Poetry


Миряна Янакиева, Съвместимост или несъвместимост между подходите към литературната творба?
Miriana Yanakieva, Compatibility or incompatibility between different approaches to literary works


Роберто Адинолфи (Неапол), Книгата за Синтипа в България: ръкописни и печатни версии
Roberto Adinolfi, The Book of Sindbad in Bulgaria: manuscript and printed versions


Ренета Божанкова, "Истинският живот на Себастиан Найт" и "Николай Гогол" на Владимир Набоков - текстове на границата
Reneta Bozhankova, "The Real Life of Sebastian Knight" and "Nikolai Gogol" by Vladimir Nabokov - texts on the border


Ирма Ратиани (Тбилиси), В кривото огледало на тоталитаризма: човекът и времето в романа на Михаил Джавахишвили "Ратаите на Джако"
Irma Ratiani, In the Crooked Mirror of Totalitarianism: Man and Time in Mikheil Javakhishvili's Novel Jaqo's Dispossessed


Анна Нашиловска (Варшава) - Полската литература след 1989 година
Nashilovska Anna (Warsaw), The Polish literature after 1989


Никита Нанков, Българският Друг като по-лош Западен Аз: маргиналия за маргиналността на българистиката в американската академия
Nikita Nankov, Тhe Bulgarian Other as a Worse Western Self: Marginalia on Marginality of Bulgarian Studies in American Academia


Рецензии

Яни Милчаков, Повторението на опита и сътворението на смисъла
(Радосвет Коларов, "Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността", Изд. "Просвета", С., 2009)

Светлана Стойчева, Палимпсест на българския модернизъм
("Kритическото наследство на българския модернизъм". Съставителство и редакция: Едвин Сугарев, Елка Димитрова, Цветанка Атанасова; Издателски център "Боян Пенев", С., 2009)

Tags: Литературна мисъл