Scripta & e-Scripta vol. 8-9

Scripta & e-Scripta vol. 8-9
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОЯН ПЕНЕВ"
ISBN: 1312238X
меки корици, 565 стр.
Цена: 12,00 лв
Поръчай

Съдържание

e-Scripta

Виктор Баранов,Дейвид Бирнбаум, Ралф Клеминсон, Хайнц Миклас, Ахим Рабус. Предложение за стандартизирано кодиране на символи от „старата" кирилица в Private Use Area на UNICODE .... 9 Себастиан Кемпген, Бележки върху ктиторския надпис в Боянската черква, публикациите му и представянето му

във Wikipedia на основата на UNICODE........................ 27

Хайнц Миклас, Зоран Костич. Предложение за транслитерация на

старославянските писмени знаци............................. 39

Scripta

Тема на броя: „Душеполезните разкази" във византийската и в славянската литература

Сергей Иванов, Увод ........................................... 47

Филипо Ронкони Житието на философа Секунд във Византия и в нейните

околности: поучителните прочити на един езически анекдот ...... 51

Джон Уъртли. Жанрът на „душеполезния" разказ .................. 71

Джон Уъртли. Репертоар от патерични разкази.................... 93

Стефанос Ефтимиадис. Компенсиране заглъхването на жанра: няколко

поучителни истории от последните векове на Византия.......... 307

Сергей Иванов Четири византийски „душеполезни" разказа,

запазени само в славянски превод............................ 327

Сергей Иванов, Александър Молдован. Андрей Юродиви в един

руски „душеполезен" разказ................................ 341

Мария Йовчева, Лора Тасева Славянското житие на Стефан I,

папа Римски: въпросът за неговия латински или гръцки източник . . 365

Явор Милтенов Нов източник за изучаването на Цар-Симеоновия

Златоструй............................................... 387

Мая Петрова Амартол или Зонара: за автора на хрониката в един

славянски ръкопис от XIV в................................ 405

Радослава Станкова. Колко са Дечанските евангелия в сбирката на

Гилфердинг?.............................................. 427

Веселина Вачкова. Ренесансите на XI век: Еволюцията в образната

система на византийската политическа теория................. 435

Дебюти

Мария Хараламбакис Разказът за бедния Йов в ръкопис № 747

от Народната библиотека в София............................ 461

Роберто Адинолфи. Демиургичната сила на дявола в някои

дуалистични апокрифи......................................475

Personalia

Андрей Бояджиев. Анисава Милтенова на 60 години................................495

Рецензии ........................................................................................................509

Нови книги, Маргарет Димитрова, Инна Димитрова..........................541

Резюмета......................................................................................................549

Съкращения ................................................................................................559

Tags: Scripta & e-Scripta