Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 2

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том. 2. Руска литература
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОЯН ПЕНЕВ"
твърди корици, 445 стр.
Формат:70х100/16
ISBN 954-430-714-9 (АИ “Проф. Марин Дринов”)
ISBN 954-8712-06-7 (ИЛ-БАН)
Цена: 15,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Руската литература в българското й преводно битие — Евдокия Метева / 5
Слово за похода на Игор — Евдокия Метева / 24
Н. М. Карамзин — Евдокия Метева / 29
И. А. Крилов — Евдокия Метева / 35
А. С. Грибоедов — Иванка Васева / 42
А. С. Пушкин — Любен Любенов / 47
М. Ю. Лермонтов — Евдокия Метева / 67
А. В. Колцов — Любен Любенов / 81
Н. В. Гогол — Илиана Владова / 85
И. С. Тургенев — Илиана Владова / 97
И. А. Гончаров — Илиана Владова / 108
Ф. И. Тютчев — Евдокия Метева / 112
А. А. Фет — Любен Любенов / 117
Н. Г. Чернишевски — Илиана Владова / 120
Н. А. Некрасов — Евдокия Метева / 124
М. Е. Салтиков-Шчедрин — Христо Манолакев / 135
А. Н. Островски — Илиана Владова / 140
Ф. М. Достоевски — Евдокия Метева / 147
С. Я. Надсон — Евдокия Метева / 161
Н. С. Лесков — Радослава Илчева / 166
В. М. Гаршин — Илиана Владова / 173
Л. Н. Толстой — Иванка Васева / 178
А. П. Чехов — Евдокия Метева / 195
И. А. Бунин — Иванка Васева / 208
И. А. Куприн — Иванка Васева / 214
Максим Горки — Илиана Владова / 220
А. Н. Толстой — Катя Топчиева / 232
А. А. Блок — Екатерина Даскалова / 238
Руски модернизъм — Ренета Божанкова / 248
А. А. Ахматова — Евдокия Метева / 263
С. А. Есенин — Калина Русакиева / 269
В. В. Маяковски — Николай Антонов / 276
М. И. Цветаева — Евдокия Метева / 285
Б. Л. Пастернак — Христо Дудевски / 290
Руската литература за Октомврийската революция и гражданската война — Катя Топчиева / 296
А. С. Грин — Илиана Владова / 307
М. М. Пришвин — Иванка Васева / 312
М. А. Булгаков — Илиана Владова / 318
И. Г. Еренбург — Любен Любенов / 325
М. М. Зошченко — Катя Топчиева / 332
Илф и Петров — Любен Любенов / 337
С. Я. Маршак — Евдокия Метева / 343
К. Г. Паустовски — Иванка Васева / 348
А. П. Платонов — Иванка Васева / 354
М. А. Шолохов — Христо Дудевски / 359
Руската литература за Отечествената война — Катя Топчиева / 366
А. Т. Твардовски — Николай Антонов / 379
В. М. Шукшин — Радослава Илчева / 384
Е. А. Евтушенко — Иван Цветков / 391
А. А. Вознесенски — Евдокия Метева / 395
В. С. Висоцки — Анна Колчакова / 399
Ч. Т. Айтматов — Катя Топчиева / 404
Руска емигрантска и дисидентска литература — Ренета Божанкова / 410
Обяснителни бележки / 425
Азбучен показалец / 427

Tags: Периодика