Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 4

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 4 Славянски литератури
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОЯН ПЕНЕВ"
твърди корици, 475 стр.
Формат:70х100/16
ISBN 954-430-859-8 (АИ “Проф. Марин Дринов”)
ISBN 954-8712-14-8 (ИЛ-БАН)
Цена: 15,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Славянските литератури в български превод — Иван Павлов / 5
Преводна рецепция на белоруската литература в България — Румяна Евтимова / 7
Васил Бикав — Румяна Евтимова / 17
Нил Гилевич — Румяна Евтимова / 22
Уладзимир Караткевич — Румяна Евтимова / 28
Якуб Колас — Румяна Евтимова / 31
Янка Купала —Румяна Евтимова / 38
Иван Шамякин — Румяна Евтимова / 43
Преводна рецепция на украинската литература в България — Лидия Терзийска / 46
Марко Вовчок — Лидия Терзийска / 62
Олее Гончар — Лидия Терзийска / 67
Олга Кобилянска — Ренета Божанкова / 71
Дмитро Павличко —Лидия Терзийска / 76
Максим Рилски — Лидия Терзийска / 82
Григорий Тютюнник — Лидия Терзийска / 89
Леся Украинка — Лидия Терзийска / 92
Иван Франко — Лидия Терзийска / 97
Тарас Шевченко — Лидия Терзийска / 104
Преводна рецепция на полската литература в България между двете световни войни — Калина Бахнева / 115
Преводна рецепция на полската литература в България след Втората световна вой­на — Панайот Карагьозов / 125
Станислав Игнаци Виткевич (Виткаци) — Калина Бахнева / 136
Стефан Жеромски — Панайот Карагьозов / 141
Ярослав Ивашкевич — Панайот Карагьозов / 155
Ян Каспрович — Калина Бахнева / 162
Тадеуш Конвицки —Калина Бахнева / 162
Мария Конопницка — Калина Бахнева / 173
Станислав Лем — Десислава Георгиева / 179
Адам Мицкевич — Боян Биолчев / 184
Славомир Мрожек — Боян Биолчев / 196
Елиза Ожешкова — Калина Бахнева / 200
Болеслав Прус — Калина Бахнева / 205
Станислав Пшибишевски — Магда Панова / 214
Владислав Станислав Реймонт —Панайот Карагьозов / 223
Тадеуш Ружевич —Калина Бахнева / 236
Хенрик Сенкевич — Калина Бахнева / 243
Юлиуш Словацки —Боян Биолчев / 255
Юлиан Тувим — Панайот Карагьозов / 262
Преводна рецепция на словашката литература в България —Иван Павлов / 268
Преводна рецепция на словашката поезия в България през XX век — Христина Балабанова / 275
Преводи на словашка белетристика в България —Величко Тодоров / 284
Мирослав Валек — Иван Павлов / 291
Янко Йесенски — Иван Павлов / 293
Янко Крал —Величко Тодоров / 295
Ладислав Мнячко — Иван Павлов / 297
Ладислав (Лацо) Новомески — Иван Павлов / 299
Павол Орсаг Хвйездослав —Христина Балабанова / 303
Начално проникване на чешката литература в България — Иван Павлов / 307
Преводна рецепция на чешката поезия в България през XX век — Христина Балабанова / 314
Български преводи на чешка художествена проза през XX век — Величко Тодоров / 321
Петър Безруч — Христина Балабанова / 343
Иржи Волкер — Христина Балабанова / 349
Ярослав Връхлицки —Христина Балабанова / 353
Юлиус Зейер —Христина Балабанова / 358
Милан Кундера —Христина Балабанова / 361
Карел Хинек Маха — Жоржета Чолакова / 368
Ян Мукаржовски —Христина Балабанова / 372
Витезслав Незвал —Христина Балабанова / 374
Ян Неруда — Иван Павлов / 384
Ян Отченашек — Иван Павлов / 393
Ярослав Сейферт —Христина Балабанова / 397
Ладислав Фукс —Величко Тодоров / 403
Вацлав Хавел — Иван Павлов / 406
Ярослав Хашек — Величко Тодоров / 411
Владимир Холан —Христина Балабанова / 421
Бохумил Храбал —Иван Павлов / 427
Карел Чапек — Величко Тодоров / 431
Франтишек Ксавер Шалда — Христина Балабанова / 445
Лужишката литература и нейното присъствие в България — Георги Вълчев / 449
Резюме на английски език / 458
Славянски писатели, превеждани на български език / 460
Преводачи на славянски литератури в България / 465
Съставители на сборници и критици на преведени в България славянски писатели / 471

Tags: Периодика