Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 6

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 6 Балкански литератури
Институт за литература при БАН
меки корици, 711 стр.
Формат:70х100/16
ISBN 954-430-929-2 (АИ “Проф. Марин Дринов”)
ISBN 954-8712-29-6 (ИЛ-БАН)
Цена: 20,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа част
СЛАВЯНСКИ БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ РЕЦЕПЦИЯ НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ В БЪЛГАРИЯ - Боян Ничев / 7

I. СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА.
ПИСАТЕЛИ ОТ СЪРБИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ЧЕРНА ГОРА / 11
Доситей Обрадович — Веселина Димова / 11
Иован Стерия Попович — Веселина Димова / 21
Петър Петрович Негош — Боян Ничев / 29
Поезия на сръбския романтизъм в български преводи — Лилия Кирова / 33
Лаза Лазаревич — Катя Йорданова / 40
Стеван Сремац —Константин А. Оруш / 44
Янко Веселинович — Катя Йорданова / 47
Преводна рецепция на сръбския модернизъм (Йован Дучич, Милан Ракич, Владислав Петкович — Дис) — Лилия Кирова / 50
Бранислав Нушич — Боян Ничев / 58
Радойе Доманович — Лилия Кирова / 71
Борисав Станкович — Боян Ничев / 76
Петар Кочич — Людмила Миндова / 80
Иво Андрич — Ина Христова / 82
Милош Църнянски — Ина Христова / 97
Десанка Максимович — Лилия Кирова / 104
Оскар Давичо — Веселина Димова / 110
Меша Селимович — Ина Христова / 116
Ерих Кош — Елена Дараданова / 120
Чямил Сиярич — Катя Йорданова / 122
Михаило Лалич — Константин А. Оруш / 125
Бранко Чопич — Ганчо Савов / 128
Добрица Чосич — Веселина Димова / 133
Васко Попа — Ганчо Савов / 140
Драгослав Михаилович —Константин А. Оруш / 143
Стеван Раичкович — Лилия Кирова / 147
Милорад Павич — Константин А. Оруш / 150
Бранимир Шчепанович — Людмила Миндова / 155

II. ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА / 157
Марин Държич — Веселина Димова / 157
Руджер Йосип Бошкович — Катя Йорданова / 161
Хърватската поезия на илиризма в български преводи —Веселина Димова / 164
Август Шеноа — Людмила Миндова / 169
Ивана Бърлич-Мажуранич — Катя Йорданова / 172
Милан Бегович — Константин А. Оруш / 176
Владимир Назор — Константин А. Оруш / 179
Мирослав Кърлежа — Ина Христова / 182
Владан Десница — Ина Христова / 190
Вйекослав Калеб — Ганчо Савов / 192
Драгутин Тадиянович — Ганчо Савов / 194
Иван Горан Ковачич — Ганчо Савов / 197
Ранко Маринкович —Елена Дараданова / 199
Юре Франичевич-Плочар —Катя Йорданова / 201
Мирко Божич —Ганчо Савов / 204
Весна Парун — Константин А. Оруш / 207
Антун Шолян — Ина Христова / 210
Дубравка Угрешич — Ганчо Савов / 212

III. СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА / 215
Словенската литература в българската периодика, сборници и др. — Ганчо Савов / 215
Франце Прешерн — Лилия Кирова / 223
Иван Таучар — Ганчо Савов / 226
Антон Ашкерц — Лилия Кирова / 228
Иван Цанкар — Лилия Кирова / 232
Отон Жупанчич — Ганчо Савов / 235
Франце Беук — Ганчо Савов / 238
Прежихов Воранц — Ганчо Савов / 241
Антон Инголич — Ганчо Савов / 244
Цирил Космач — Ганчо Савов / 246
Мира Михелич — Ганчо Савов / 249

IV. МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА / 251
Македонски литературни творби в български издания и на българска сцена — Ганчо Савов / 251
Славко Яневски — Константин А. Оруш / 260
Матея Матевски — Ганчо Савов / 264
Петре М. Андреевски — Ганчо Савов / 266
Миле Неделковски — Ганчо Савов / 267

V. АНТОЛОГИИ И СБОРНИЦИ / 269
Сборник „Славянски литератури — образци" — Боян Ничев / 269
Антологично и христоматийно представяне на южнославянски творци в Бълга­рия (края на XIX — началото на XX век) — Веселина Димова / 275
Антологиите „Славянски поети" и „Сръбски поети" — Веселина Димова / 284
Сборник „Сръбски разкази" — Ина Христова / 291
Сборник „Хърватски разкази" — Ина Христова / 300
Сборник „Словенски разкази" — Ганчо Савов / 306
Антология „Югославски морски новели" — Ина Христова / 311
Поетическа антология „Нощен полет" — Людмила Миндова / 316
Сборник „Съвременни македонски поети" — Ганчо Савов / 320
"Избрани преводи" на Димитър Пантелеев — Ганчо Савов / 322

Втора част
АЛБАНСКА, ГРЪЦКА, РУМЪНСКА, ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА
ВЪВЕДЕНИЕ — Румяна Л. Станчева / 329

I. АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА / 333
Албанската литература в България —Марина Маринова / 333
Мигени (Милош Герг Никола) — Марина Маринова / 339
Стерио Спасе — Марина Маринова / 344
Димитър С. Шутерики — Марина Маринова / 347
Дритъро Аголи — Марина Маринова / 350
Исмаил Кадаре — Марина Маринова / 353
Десет албански разказвачи „Синкавият здрач на вечерта" — Марина Маринова / 362
Реджеп Кьося — Марина Маринова / 367
Албанската литература в България до края на XX век — Марина Маринова / 371

ІІ. ГРЪЦКА И КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА / 377
Новогръцката литература в периода от края на XIX до края на XX век и нейната рецепция в България — Саня Велкова / 377
Йоанис Виларас — Саня Велкова / 390
Атанасоис Христопулос — Саня Велкова / 393
Андреас Калвос — Марин Жечев / 396
Дионисиос Соломос — Марин Жечев / 399
Емануил Роидис — Марин Жечев / 402
Александрос Пападиамандис — Саня Велкова / 404
Костис Паламас — Марин Жечев / 407
Константинос Кавафис — Марин Жечев / 410
Никос Казандзакис — Марин Жечев / 419
Ангелос Сикелианос — Стефан Гечев / 430
Костас Варналис — Марин Жечев / 434
Стратис Миривилис — Марин Жечев / 439
Стратис Дукас — Саня Велкова / 441
Костас Кариотакис — Марин Жечев / 443
Георгиос Сеферис — Марин Жечев / 445
Рита Буми-Папа — Марин Жечев / 450
Панделис Превелакис — Марин Жечев / 453
Дидо Сотириу — Марин Жечев / 456
Никифорос Вретакос — Марин Жечев / 458
Одисеас Елитис — Марин Жечев / 462
Арис Диктеос — Марин Жечев / 468
Андонис Самаракис — Марин Жечев / 470
Костас Кодзяс — Марин Жечев / 472
Тасос Ливадитис — Марин Жечев / 474
Василис Василикос — Саня Велкова / 477
Кипърска литература (обзор) — Саня Велкова / 480

III. РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА / 487
Румънската литература в български превод — въвеждащи бележки — Румяна Л. Станчева / 487
Литературата на Република Молдова. Библиография на български преводни из­дания — Румяна Л. Станчева / 508
Йон Крянга — Василка Алексова / 509
Йоан Славия — Василка Алексова / 512
Михай Еминеску — Румяна Л. Станчева / 514
Йон Лука Караджале — Румяна Л. Станчева / 526
Хортензия Пападат-Бенджеску — Румяна Л. Станчева / 535
Михаил Садовяну — Румяна Л. Станчева / 537
Тудор Аргези — Даниела Тодорова / 544
Панаит Истрати — Румяна Л. Станчева / 548
Василе Войкулеску — Антоанета Танева / 554
Матей Караджале — Румяна Л. Станчева / 557
Ливиу Ребряну — Румяна Л. Станчева / 560
Камил Петреску — Антоанета Танева / 565
Лучиан Блага — Василка Алексова / 568
Джордже Калинеску — Даниела Тодорова / 573
Мирча Елиаде — Румяна Л. Станчева / 576
Щефан Аугустин Дойнаш — Даниела Тодорова / 580
Марин Преда — Антоанета Танева / 583
Никита Станеску — Румяна Л. Станчева / 587
Марин Сореску — Даниела Тодорова / 592
Ана Бландиана — Василка Алексова / 595

IV. ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА / 600
Представянето на турската литература в България — Йорданка Бибина / 600
Намък Кемал — Йорданка Бибина / 613
Якуб Кадри Караосманоглу — Йорданка Бибина / 618
Решат Нури Гюнтекин — Стефан Великов / 622
Назъм Хикмет (Ран) — Стефан Великов / 625
Сабахатин Али — Стефан Великов / 636
Саит Фаик Абасъянък — Йорданка Бибина / 640
Фазъл Хюсню Дааларджа — Йорданка Бибина / 644
Орхан Вели (Канък) — Йорданка Бибина / 647
Орхан Кемал — Йорданка Бибина / 651
Азис Несин — Йорданка Бибина / 657
Яшар Кемал Гьокчели — Йорданка Бибина / 665
Факир Байкурт — Йорданка Бибина / 670

PART 2: INTRODUCTION, NON-SLAVONIC BALKAN LITERATURES – Roumiana L. Stancheva / 676

АЗБУЧНИ ПОКАЗАЛЦИ
БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ, ПРЕВЕЖДАНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПОЗНАТИ В БЪЛГАРИЯ / 679
ПРЕВОДАЧИ НА БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ В БЪЛГАРИЯ / 689
СЪСТАВИТЕЛИ НА СБОРНИЦИ, КРИТИЦИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА ПРЕВЕДЕНИ В БЪЛГАРИЯ БАЛКОНСКИ ПИСАТЕЛИ / 696
ДРУГИ ИМЕНА / 703

Tags: Периодика