Литературна мисъл 1/2007

Литературна мисъл 1/2007
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
меки корици, 198 стр.
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
Резюмета на броя
Цена: 3,50 лв
Поръчай

Съдържание

Анкета Хуманитарната периодика
По случай 50 години сп. "Литературна мисъл"
Милена Кирова
Клео Протохристова
Благовест Златанов

***

Йордан Василев, "Литературна мисъл". Опит за портрет на списанието като човек

Георги Цанков, Изповедник на българските литературоведи

***

Владимир Сватон (Прага), Дисконтинуитет в континуитета на литературоведското мислене
Vladimir Svaton(Prague), Discontinuity in Literary Thinking's Continuity


Евгения Иванова, Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество
Evgeniya Ivanova, The Downfall of the Serbian and Bulgarian Kingdoms: Heroes and Victims


Раймонд Детрез (Гент), Канонизация чрез съперничество: Случаят Григор Пърличев
Raymond Detrez (Ghent), Canonization through Competition: The Case of Grigor Parlichev


Христо Манолакев, Из европейските изкушения на българската възрожденска литература ("Стоян и Рада", "Изворът на Белоногата", "Маминото детенце")
Hristo Manolakev, From the European Temptations of the 19th Century Bulgarian Literature


Калина Галунова, За калпака и фрака. Размисли върху културната символика на пре/обличането в "Бай Ганьо"
Kalina Galunova, On the Sheepskin Cap and the Tailcoat: Thoughts on the Cultural Symbolism of the(Changing of) Clothes in "Bay Ganyu"


Йордан Ефтимов, Fin de siècle машина
Yordan Eftimov, Fin de siècle aggregate


Юлия Стайкова, Устният речев жест в писменото повествование
Yulia Staykova, The Oral Discursive Gesture in the Written Narrative


Павлин Стоянов, Теорията на жанра при Тинянов и Бахтин
Pavlin Stoyanov, Tinianov's and Bakhtin's Genre Theories

Tags: Литературна мисъл