Литературна мисъл 1/2006

Литературна мисъл 1/2008
Издание на Института за литература при Българската академия на науките
меки корици, 216 стр.
Формат: 16/70/100
ISSN 0324-0495
Резюмета на броя
Цена: 4,00 лв
Поръчай

Съдържание

Миряна Янакиева, Четенето невъзможно? (Пруст и Де Ман)
Miriana Yanakieva, Is Reading Impossible? (Proust and de Man)


Румяна Дамянова, Травмата - психосоциалната следа във възрожденския поведенчески репертоар. Срамът
Roumiana Damyanova, The Trauma - Psychosocial Trace in the Behavioral Repertoire of the Bulgarian National Revival. The Shame


Пламен Антов, "Бай Ганьо" - трансформации на гласа: кой, кому, как и защо говори в творбата
Plamen Antov, Bay Ganyu - Transformations of the Voice: Who, Whom, How, and Why Is Talking


Галина Георгиева, Социално действие и анти-естетически ефект (върху програмата на руското литературно-революционно обединение Леф)
Galina Georgieva, Social Action and Anti-Aesthetic Effect
(On the Project of the Russian Revolutionary Literary Movement LEF)


Михаил Неделчев, Живот на Вапцаровите думи
Mikhail Nedelchev, Life for Vaptsarov's Words


Галин Тиханов, Политиката на отстранението: случаят с ранния Шкловски
Galin Tihanov, Policy of Estrangement: The Early Shklovsky Case


Надежда Андреева, По пътищата на кръстоносците. Големият свят на историята и малкият свят на семейството в пиесата Балдуин император на изток екзекутиран заради невинно целомъдрие, Мюнхен 1676 г.
Nadezhda Andreeva, The Big World of History and the Small World of Family in the Play Baldwin, Emperor of the East, Munich 1676


Веселина Кацарова, Преводна рецепция на английската литература в България: сп. "Българо-британски преглед"
Veselina Katsarova, Reception of British literature in Bulgarian-British Review


Tags: Литературна мисъл