Иван Д. Шишманов - наука и политика

Иван Д. Шишманов - наука и политика
Шишманови четения. Книга 3
Карина-М
меки корици, 255 с.
ISBN 978-954-315-049-6
Цена: 7лв.
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР / 7
РREFACE / 10
FOREWORD / 13
ПРЕДИСЛОВИЕ /16

I. ИВАН Д. ШИШМАНОВ - ИДЕИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Александър Йорданов. Модерният Шишманов / 21
Димитър Цанев. Иван Д. Шишманов - историограф на Българското културно възраждане / 27
Владимир Кржиж. RENAISSANCE-ВЪЗРАЖДАНЕ: калка и културни контексти / 37
Пламен Антов. Паисий като Erzieher / 45
Петя Костадинова. "Сянката на времето" в текстовете на Иван Шишманов / 64
Румен Шивачев. "Новите гледища" на Иван Шишманов за Бай Ганьо / 74
Ваня Матеева. Делото на проф. Иван Шишманов за интеграцията и културното развитие на слепите / 87
Мария Младенова. Приносите на професор Иван Д. Шишманов за развитие на българското библиотекознание / 98
Людмила Хр. Малинова. Една будителка в расо - Анна (Евгения) Бояджиева / 107

II. ВЪВ ВОДОВЪРТЕЖА НА ПОЛИТИКАТА

Яни Милчаков. Иван и Димитър Шишманови - литература и дипломация / 119
Емил Димитров. Димитър Шишманов пред Народния съд / 139

III. ИВАН Д. ШИШМАНОВ - ВРЪЗКИ И ВЛИЯНИЯ

Eрика Лазарова. Културфилософът Найден Шейтанов - един самобитен ученик на Иван Д. Шишманов / 177
Наталия Григораш. Иван Шишманов и украинските българисти: към въпроса за научно-творческия диалог / 199
Галина Бушко. Иван Шишманов и Иван Франко в контекста на украинско-българските литературни връзки в края на XIX - първата четвърт на XX век / 207
Младен Влашки. Иван Д. Шишманов и виенското издание "Die Zeit" / 214
Елена Сюпюр, Аурелия Херда. Кореспонденцията на българския учен Иван Д. Шишманов със Замфир Арборе / 225
Васил Балевски. Шишманов в Италия - период на емиграция (Кореспонденцията М. Арнаудов - Ив. Шишманов 1906-1907 г.) / 235

СПРАВКА ЗА АВТОРИТЕ / 245
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ / 246
ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ / 254