Да бъдем европейци и все пак българи

Да бъдем европейци и все пак българи
Иван Шишманов в оценката на съвременниците си (спомени, отзиви, материали)
Карина - Мариана Тодорова
217 с.
ISBN 954-315-036-2
Цена: 6лв.
Поръчай

Дълбокоуважаемий господин проф. д-р Ив. Д. Шишманов!

Снабден от съдбата с всичко, за да бъдете един от първите деятели на току-що възкръснала от робство България, и с безкористна преданност да й отдадете цялото си същество, Вий още от първото Ви стъпване в областта на просветната ни нива и до тоя тържествен ден, като неуморим сеяч, продължавате да сеете здравите семена на науката, просветата, с всички възможни начини, средства и пътища.

Из обръщението на Столичните учител-лекари
по повод юбилея на Ив. Д. Шишманов

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР. Румяна Дамянова / 7

Дневни новини. Министър Шишманов на френски / 13
М. П. НАУЧНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА Д-Р ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 14
Михаил Арнаудов. НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 18
Михаил Арнаудов. НАУЧНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 32
Димитър Б. Митов. НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 35
Столичните учител-лекари. ПО ЮБИЛЕЯ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 46
В. Обществена обнова: ЮБИЛЕЯТ НА ПРОФ. ИВ. Д. ШИШМАНОВ / 52
Иван Малеев. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА Д-Р ИВ. ШИШМАНОВ / 76
Кирил Христов. СОЦИАЛНОСТТА НА УЧЕНИЯ / 81
Ст. Антониев. Професор д-р Ив. Д. Шишманов (По случай 30-годишния му юбилей) / 86
Полско-български преглед: ЮБИЛЕЯТ НА ПРОФ. ИВ. ШИШМАНОВ (1890 - 1920 ) / 89
Антон Попстоилов. Проф. Ив. Д. Шишманов като фолклорист
(По случай на тридесетгодишния му юбилей) / 91
Интервю на Костис Бастяс с Иван Шишманов / 94
Иван Георгов. ПРОФ. Д-Р ИВ. Д. ШИШМАНОВ (Малко спомени) / 97
Александър Филипов. Проф. Ив. Д. Шишманов / 103
Леон Ламуш. ИВАН ШИШМАНОВ / 106
Петр Богатырев. ПРОФ. И. Д. ШИШМАНОВ И ВСЕСЛАВЯНСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ ШАФАРИКА
(Памяти проф. И. Д. Шишманов) / 130
Людмил Стоянов. Професор Ив. Д. Шишманов / 135
Сава Боновски. Културно-просветната и училищната политика на проф. Ив. Д. Шишманов / 138
Ценко Цветанов. Проф. Ив. Д. Шишманов като читалищен деец / 151
Георги Г. Константинов. Проф. Ив. Д. Шишманов / 157
Ст. Данаилов. Проф. Шишманов и паневропейското движение / 161
Д. С. Минев. Проф. Ив. Д. Шишманов / 165
Иван Димитров Камбуров. Проф. Шишманов и нашето музикално дело / 169
Стефан Василев. Професор д-р Ив. Д. Шишманов / 174
Стефан Младенов. НАУЧНОТО ДЕЛО НА ПРОФ. ШИШМАНОВА / 181
Константин Гълъбов. ШИШМАНОВИЯТ ЗАВЕТ / 213