В търсене на митичната тъкан

В търсене на митичната  тъкан
Издателски център “Боян Пенев”
ISBN 954-8712-15-6
Цена: 8.00лв.
Поръчай

Българо-френски двуезичен сборник с изследвания от научна конференцията - Пловдив, 15-17 септември 2000 г.

A la recherche de la texture mythique

Actes du colloque de Plovdiv, les 15-17 septembre 2000

Commit? de lecture:
Nedka Kapralova
Marie Vrinat-Nikolov
Dimitrinka Dimitrova-Marinova
Textes rеunis et traduction: Nedka Kapralova
Editions “Boyan Penev”, Sofia, 2002, 198 p.