Алеко Константинов Вечният съвременник

Алеко Константинов Вечният съвременник
Автор: Сборник
Раздел: Литературна критика
Издателство: Карина М
ISBN: 954-315-035-4
първо издание, 2006 год.
меки корици, 152 стр.
Цена: 5,00 лв
ПоръчайСЪДЪРЖАНИЕ

АЛЕКО В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
И В ДУХОВНИЯ НИ ЖИВОТ
Цветанка Атанасова / 7

ДОН КИХОТ И БАЙ ГАНЬО
Едвин Сугарев /11

ПЪТУВА ЛИ БАЙ ГАНЬО В ЕВРОПА?
Сава Сивриев / 29

МРЕЖАТА ОТ РАМКИ В БАЙ ГАНЬО
Ирен Александрова / 35

"БАЙ ГАНЮ"- ТРАНСФОРМАЦИИ НА ГЛАСА:
КОЙ, КОМУ, КАК И ЗАЩО ГОВОРИ В ТВОРБАТА
Пламен Антов / 41

БАЙ ГАНЬО - МИСЛИ ЗА АРХЕТИПА
Румен Шивачев / 107

ЗА НЯКОИ СХОДСТВА МЕЖДУ ПЪТЕПИСА "ДО ЧИКАГО И НАЗАД"
И ЕДИН НЕГОВ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПРЕДХОДНИК
Пенка Ватова /131

ОБРАЗЪТ НА АМЕРИКА СПОРЕД ДВА ИЗВЕСТНИ ПЪТЕПИСА
Албена Иванова /141

ЧУЖДОТО ПРОСТРАНСТВО В "ДО ЧИКАГО И НАЗАД"
Емилия Алексиева /147

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КАТО РЕЦЕНЗЕНТ
Елка Константинова / 155

НЕИЗВЕСТНИ ОТКЪСИ ОТ СПОМЕНИ ЗА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
Людмила Малинова /163

ЛИТЕРАТУРЕН АРХИВ СПОМЕН
Кирил Христов /183

РАЗКАЗ ОТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ,
ОТПЕЧАТАН В БРАЗИЛИЯ ПРЕЗ 1915 ГОДИНА
Румен Стоянов / 186