Модерният наратив

Модерният наратив
Интертекстуални пресичания • Проблеми на българската литература през XX век
Сборник в чест на проф. Елка Константинова
Издателство: Век 21 - Прес
ISBN: 954-90282-3-2
първо издание, 2006 год.
меки корици, 493 стр.
Цена: 13,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Елка Трайкова. Встъпителни думи / 9

ПРОБЛЕМИ НА ПРОЗАТА
Огняна Георгиева-Тенева. Смехът в историческото повествование на Иван Вазов / 13
Сава Сивриев. Модерното повествование в идилиите на Петко Тодоров / 17
Борис Ангелов. Наративът за вестовоя свинар - микрофизика на властта
в казармата / 24
Бисера Дакова. "Несвоевременната" проза на сп. "Художник" / 33
Николай Аретов. Закон и морал. Добри Немиров в развитието на българската
литература за престъпления / 45
Николай Димитров. Страховете на модерния човек в българската литература
от първата половина на XX век / 51
Любка Липчева-Пранджева. Въобразености - със и без Вайнингер / 64
Борис Минков. Градът като място на модерното в творчеството на Георги Райчев / 78
Емилия Алексиева. Проблемът за престъплението в разказите на Георги Райчев
и някои чужди литературни модели / 88
Иван Иванов. Разказът "Смъртен сън" на Чавдар Мутафов / 96
Цветанка Атанасова. "Невероятните" разкази на Светослав Минков
в контекста на модерната литература / 103
Пенка Ватова. Невъзможното човешко в разказите на Светослав Минков
от края на 20-те и началото на 30-те години на XX век / 115
Едвин Сугарев. Бегонията и нищото
(Един възможен прочит на "Разказ за една бегония" от Светослав Минков) / 122
Цветан Ракьовски. "Вечери в Антимовския хан" - двусъставността на книгата / 129
Татяна Ичевска. Чифликът без граници
(Библейското и светското в романа "Чифликът край границата") / 136
Светлозар Игов. Самоубива ли се поручик Бенц?
(Първият роман на Димитър Димов) / 148
Светлана Стойчева, Юлияна Стоянова. Навътре към чуждото - стратегията на
едно творчество / 162
Румен Шивачев. Образът на Йов у Илия Волен / 174
Богомил Попов. Единството и множествеността на гледните точки в
"Барутен буквар" на Йордан Радичков / 180
Ерика Лазарова. Ставащото битие, или историческият роман като намиране
на изгубеното време / 189
Илия Пачев. Интертекстуалността в романа "Хитър Петър" на Георги Марковски / 206
Георги Цанков. От предградията на духа до развалините на бездуховността
(Размисли за творчеството на Александър Томов) / 219

ПРОБЛЕМИ НА ПОЕЗИЯТА
Мариана Христова. Авторът - липси и свръхупотреби на името / 229
Живка Симова. За любовния дискурс в "Люлека ми замириса"
от Иван Вазов / 239
Галя Симеонова-Конах. Границата между Поета и Лилията
или възможностите на междутекстуалността / 248
Георги Василев. Поезията в проза на Стефан Гечев / 260
Пламен Антов. Постмодерният исторически наратив.
Интертекстуални пресичания / 270

ПРОБЛЕМИ НА ДРАМАТУРГИЯТА
Мариета Иванова-Гиргинова. Осуетената "змейова сватба" в полите на Витоша / 283

ПРОБЛЕМИ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ПРЕВОД
Георги Стайков. От текст към хипертекст / 301
Мирослав Дачев. Устреми към другото: Символизъм/символисти. Цвят. Език / 315
Надежда Александрова. "Какво ще кажем ние на младите сърца"
(Николай Лилиев - Учителят) / 340
Антония Велкова-Гайдарджиева. Поетическият телос на литературната история
(За превъплъщенията на литературноисторическото между "изгревите" и "залезите",
между "пътя" и "света") / 352
Дьорд Сонди. Рисковете на поезията. Думите на Ласло Наги на български език / 363
Вихрен Чернокожев. Митът за априлството / 372

ИЗВОРОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ
Александър Йорданов. Епистоларни изповеди в личния архив
на Владимир Василев / 379
Мария Младенова. Библиография на трудовете
на проф. д.ф.н. Елка Константинова / 412