Яворов – литературни и биографични сюжети

Яворов – литературни и биографични сюжети
Автор: Съставители: М. Димитрова, Пл. Антов, Св.Каролев
Раздел: Литературна критика, Български мемоари и биографии
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 9789548712613
първо издание, 2009 год.
меки корици, 392 стр.
Цена: 14,00 лв
Поръчай

Текстовете в този том са резултат от юби­лейната научна конференция по случай 130-годишнината от рождение­то на П. К. Яворов (18 и 19 декември 2008), организирана от Института за литература при БАН и Националния литературен музей с финансовото съдействие на EQUEST. Разгледани са разнообразни аспекти от класическото наследство на Яворов поета, прозаика и драматурга; реставрирани са генеалогични следи в творчеството му... Специален акцент е поставен върху театралната дейност на Яворов като артистичен секретар и режисьор в Народния театър. В приложенията за пръв път се публикуват части от новооткрит бележник на поета (факсимиле), както и неизвестни или малко известни на съвременния читател документи, свързани с жи­вота и творчеството му.

Съдържание

От редколегията / 7

ПРЕОБРАЖЕНИЕТО

Цветан Ракьовски. География на раждането на поета (Чирпан - Поморие -„Мисъл") / 12
Митко Новков. Имена: Крачолов, Яворов, благозвучието,злощастието /17

ПОДИР СЕНКИТЕ НА ОБЛАЦИТЕ

Сава Сивриев. „Чудак" на Пейо Яворов / 28
Надежда Александрова, Поемата „Нощ" в творческия път на П. К. Яворов / 32
Миряна Янакиева, Сянката на „Сенки" (За отгласите от едно Яворово стихотворение в четири други) / 48
Магдалена Панайотова. Пътят, който не води до храма (Стихотворението „Маска" на Яворов) / 57
Димитър Михайлов. Трансцендентната любов в „Подир сенките на облаците" / 61
Едвин Сугарев. Фигурата на смъртта в поезията на Яворов / 69
Николай Димитров. Буда и (срещу) Христос в Яворовата поезия / 85

СЛЕДИ

Виолета Русева. Яворов. Биография на мотивите. Личните бележници на поета / 100
Румен Шивачев. Авторедакторската работа на Яворов. Психологически наблюдения /118
Милкана Бошнакова. Новооткрити части от бележник на Яворов (Едно допълнение към публикуваните бележници на П. К. Яворов) / 125
Свилен Каролев. За едно писмо на Яворов - естетико-психологическа самохарактеристика на прага на житейската му трагедия / 131

ЛИТЕРАТУРНИ КОНТЕКСТИ

Любка Липчева-Пранджева. Яворов на немски - асиметрии на преводното битие / 140
Мая Горчева, Димана Иванова. Приближавания и отдалечавания в превода (Семантика и стилистично своеобразие на стихотворението „Нирвана" от П. К. Яворов в превод на френски, немски, руски, чешки и словашки език) / 163
Симеон Хаджикосев. Яворов и стилновистката поетическа традиция / 184
Биляна Курташева. Яворов и „Stones" в часа на синята мъгла / 193
Радка Пенчева. От архива на Емилиян Станев: Яворови навеи в романа „Иван Кондарев" / 203

БИОГРАФИЧНИ КОНТЕКСТИ

Елка Константинова. Яворов и Лилиев. Мемоарни и поетологически наблюдения / 214
Людмила Малинова. Щрихи към литературния портрет на Лора / 222
Катя Зографова. Любовната война Лора - Яворов / 231
Бисера Дакова. Лора, Яворов и любовта / 248
Пламен Антов. „Хайдушки копнения" - от homo ludens към lingua ludens:
жанрово-дискурсивни отмествания / 265
Тодор Петров. Участието на П. К. Яворов в Балканската война (1912-1913) / 285
Петко Тотев. И дебне пак беда голяма / 291
Михран Бохосян. Арменската признателност / 296

СЦЕНАТА

Мариета Иванова-Гиргинова. Художникът като критик (Наблюдение върху критическите текстове на Яворов) / 302
Светлана Панчева. Пейо Яворов - драматург и режисьор в Народния театър / 316
Елизария Рускова. „В полите на Витоша" – модерността на жанра / 331
Яворов и българската сцена (Разговор за сценичното битие на Яворовите текстове) / 346

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 / 362
Приложение 2 / 373

Бележки за авторите / 385