Йордан Йовков. Нови изследвания

Йордан Йовков. Нови изследвания
Автор: Сборник
Раздел: Литературна критика, Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 9545111011
първо издание, 2003 год.
меки корици, 228 стр.
Цена: 6,00 лв
Поръчай

Включените в настоящия сборник доклади и научни съобщения обхващат широк кръг от естетически, литературно-туеоретически, езикови, рецепционни и документално-биографични теми и проблеми. Творчеството на писателя се интерпретира от различни аспекти, останали през последните десетилетия вън от вниманието на изследователите - като религията, ритуалността, функцията на фолклора и митологията, знаковата символика и др. Направен е нов прочит на негови творби: "Жетварят", "Чифликът край границата", "Старопланински легенди" и др.

СЪДЪРЖАНИЕ

Иван Сарандев. Наш и на света / 7
Елка Константинова. Йовков като духовен водач на българите / 12
Бистра Ганчева. Своето според чуждото и своето без чуждото в творчеството на Й. Йовков / 18
Катя Янева. Съвременната стойност на Йовковото народознание / 23
Свилен Каролев. За любовта и смъртта в творчеството на Й. Йовков / 30
Людмила Григорова. Съкровеният свят на Йовковите жени / 35
Людмила Хр. Малинова. Майката в Йовковите разкази / 41
Петко Тотев. „Жетварят" извън криминалистиката / 45
Кремена Митева. Някои наблюдения върху функцията на иконата в
Йовковата повест „Жетварят" / 50
Йордан Дачев. Етническият корен на Йовковия герой Петър Моканина / 56
Атанас Бучков. Емпатията у Й. Йовков / 61
Камен Михайлов. Обредната система в „Шибил", ритуалността като
структурен функционализъм и художествено-литературната типология / 66
Нина Пантелеева. Стилистическа специфика на парадигмата „бял" в разказите
на Йовков / 76
Татяна Ичевска. Божието слово у Йовков / 81
Мариета Иванова-Гиргинова. Митът Албена / 96
Петър Парашкевов. Образите на Калмука и на Люцкан като приемници
на Маргалака по линия на темата за рицаря в литературата ни / 103
Емилия Алексиева. Притчата и легендата у Йовков и Куприн / 108
Борис Михалков. Сюжет и форма в творчеството на Й. Йовков / 111
Ивайло Христов. Й. Йовков за творчеството и творческия процес / 114
Дария Манева. За знаковата лексика в „Постоволи воденици" / 119
Николина Георгиева. Корелацията „завършност-незавършеност" в Йовковата
легенда „През чумавото" / 121
Веса Кювлиева. Езикови средства на асоциативното изображение
в повествованието на Й. Йовков / 125
Емилия Пернишка. Няколко езикови похвата като портретно градиво
в палитрата на Й. Йовков / 129
Галина Крилова. За някои особености в портретните характеристики
в романа „Чифликът край границата" / 135
Албена Иванова. Наблюдения върху езика на дървесната флора
в Йовковата проза / 141
Майкъл Холман. Най-сетне Йовков в Америка: преводите на Джон Бърнип
на „Вечери в Антимовския хан" и „Старопланински легенди" / 144
Лотос-Меглена Бораджиева. Йовков на арабски / 150
Дитмар Ендлер. За трудния път на Й. Йовков до немския читател / 157
Пирин Бояджиев. Й. Йовков и румънската литература / 168
Джорджета Болд. „Вечери в Антимовския хан" - първата Йовкова книга в превод на румънски / 175
Владимир Янев. Приключенията на класика (Незавършеният роман
на българската литературна наука с Й. Йовков) / 178
Светла Костова. Преглед на архивните документи за Й. Йовков в Централния държавен архив / 188
Маринела Паскалева. Малко известни пощенски картички и писма на Й. Йовков / 192
Стефан Чирпанлиев. Село Жеравна - архетип в някои от разказите на Й. Йовков / 196
Атанас Цонков. Герои и прототипове на Йовков в „Старопланински легенди" / 199
Милен Куманов. Й. Йовков – гражданин / 201
Григор Чернев. От Йовков до киното и обратно / 207
Васил Пернишки. Й. Йовков в българското училище / 211
Нина Делчева. Й. Йовков в учебните програми по български език и литература
след 10 ноември 1989 г. / 215
Румен Шивачев. Живописни сходства между Рембрандт и Йовков / 217