Битие и идентичност

Битие и идентичност
Автор: Колектив
Раздел: Българска съвременна проза
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 954-8712-18-0
първо издание, 2008 год.
меки корици, 168 стр.
Цена: 5,00 лв
Поръчай

Съдържание

Боян Манчев. „Децата на Русо": Насилието без Свещеното / 7
Мирослав Дачев. Цветан Марангозов: Фигури на безразличието (Опит върху семиотичното-като-игра) / 16
Росица Димчева. Темата за безразличието в романа „Безразличният" на Цветан Марангозов / 23
Бисера Дакова. „Безразличният" на Цветан Марангозов - цитати в симула-крума / 31
Йордан Ефтимов. „Безразличният" и работата на стила / 40
Лазар Цветков. Паролата на „безразличния" / 75
Иван Сухиванов. Цветан Марангозов: Фигури на отсъствието / 78
Елка Константинова. Романистьт и есеистът Цветан Марангозов / 83
Златомир Златанов. Парадоксите на дистанцията / 92
Елизария Рускова. За пиесата „Гъбата или обратното на обратното" от Цветан Марангозов и постановката й в театър „Земна дъга", Франция / 95
Елка Димитрова. Парадоксализмът на битието в криза. „Гъбата или обратното на обратното" от Цветан Марангозов - текст за българските страхове и свободи / 107
Мариета Иванова-Гиргинова. Чужденецът в пиесите на Цветан Маран­гозов / 113
Ерика Лазарова. Цветан Марангозов: „Безразличният", или портрет на едно „загубено поколение" / 125
Румен Шивачев. Битието като идентичност в поезията на Цветан Ма­рангозов / 136

ПРИЛОЖЕНИЯ

Кръгла маса върху романа „Безразличният" на Цветан Марангозов (Откъс от дискусията) / 145
Диана Ралева. Цветан Марангозов (1933) (Библиография) / 163