Човек и време

Човек и време
Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева
Румяна Дамянова, Елка Трайкова - съставители и редактори
Институт за литература, БАН
Издателство на НБКМ
София, 1997
Цена: 6,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

РАДОСВЕТ КОЛАРОВ. За Сабина Беляева - с горест и гордост / 9
ВЕРА МУТАФЧИЕВА. За Сабина / 13

ТЕОРИЯ И КРИТИЧЕСКА РЕЦЕПЦИЯ

РАЯ КУНЧЕВА. Съвременното стихознание и епистемологичните
възгледи на Карл Попър / 19
КЛЕО ПРОТОХРИСТОВА. Смисловите бездни на отразеното време / 25
БОЯН НИЧЕВ. Рецепция на южнославянските литератури в България / 37
РУМЯНА ЙОВЕВА. Несбъднатият рай. (Размисли за „Ад", „Ден на гнева"
и „Септември" на Гео Милев) / 42
МИРОСЛАВ ДАЧЕВ. Трепетът на мълчанието / 64
ИВАН МЛАДЕНОВ. Приключенията на означаващото и бунтът
на значението / 65
ЕВЕЛИНА БАЛЧЕВА. Романът на Блага Димитрова „Отклонение" -
литературност и кинематографичност / 79
ВАЛЕНТИНА АРНАУДОВА. Смъртта - начин на предстояние
(„Мъртвите" на Джеймс Джойс и „Среднощен вихър"
на Пейо Яворов) / 98

ТВОРЕЦ И ВРЕМЕ

ЛЮБОМИРА ПАРПУЛОВА-ГРИБЪЛ, САЩ. Препрочитайки „Спасова могила" / 107
НИКОЛАЙ АРЕТОВ. Пак за Исус, Сократ и тенденциозната литература. Разхвърляни размисли от вчера и днес / 118
ХРИСТИНА БАЛАБАНОВА. За ироничната сага на разказвача Кундера / 125
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА. Хармония на двугласието (Мара Белчева
в проекцията на Пенчо Славейков) / 135
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ. „Кино" и публика / 144
ПЕНКА ВАТОВА. За старостта на нещата и хората / 152
ИВАН ПАВЛОВ. Многоезичието в българското и словашкото
предвъзраждане / 158
КАЛИНА БАХНЕВА. „Тази вечер слушах „Танхойзер" (Аспекти
на Вагнерианството в едно писмо на Боян Пенев до Мария Каспрович
и в полския културен контекст през двадесетте години на века) / 168
ЙОНКА НАЙДЕНОВА. Към въпроса за сравнителното изучаване на
унгарската литература / 182
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА. Нравствеността в съвременната ни проза / 187
БАРБАРА БАЙЕР ГЕРМАНИЯ. Задочно за задочния радиорепортаж
(Опит върху българския „радиздат") / 196
ЛЮБОМИР СТАМАТОВ. „Мъртвият не ни е вече враг..." / 204
ЛОТОС-МЕГЛЕНА БОРАДЖИЕВА. Далчев на арабски / 211
ГЕРГАНА ДАЧЕВА. Семиостилистични особености на изразните средства
за създаване на комичен ефект в „Записки по българските въстания"
от 3. Стоянов и „Преди да се родя и след това" от Ив. Петров
(Лексикално и фразеологично равнище) / 215
МАРИЕТА ИВАНОВА. В царството на драматичната приказка / 224
ОГНЯНА ГЕОРГИЕВА. Психологизираният човек в „Легенда за света
София" от Стоян Загорчинов / 232
МАРИАНА ТОДОРОВА. За Росен Босев - опит за портрет / 246
БОГОМИЛ ПОПОВ. Съвременността и съвременникът през погледа
на Йордан Радичков / 254
АНТОАНЕТА АЛИПИЕВА. Културни универсални в българския
символизъм през 20-те години на XX век / 264
МАГДА КАРАБЕЛОВА. Български образи в творчеството на Вера Мутафчиева / 271

ВГЛЕЖДАНЕ В МИНАЛОТО

АНИСАВА МИЛТЕНОВА. Разобличението на дявола-граматик
(Към историята на старобългарската легенда за произхода
на павликяните) / 287
ГЕОРГИ Н. НИКОЛОВ. Един средновековен мотив в поезията на Андрей Германов / 295
ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА-МАРИНОВА. За една фолклорна
интерпретация на праведния Йов или за отношението на българина
към примиреното страдание / 304
ЛИЛЯНА МИНКОВА. „Куция дявол" от Ален-Рене Льосаж - пропусната
или подранила възможност във възрожденската преводна проза / 311
СИМЕОН ЯНЕВ. Необузданият доктор Кръстев и литературно-
историческият смисъл на една критика / 324
КАТЯ БЪКЛОВА. Иван Мешеков сред критиците на Алеко
Константинов / 343
ДАНЧО ГОСПОДИНОВ. Цикличният жанр в българската възрожденска
белетристика / 350
ХРИСТО МАНОЛАКЕВ. Константин Мочулски в българския печат
през 20-те години и споменът за „отказания спомен" / 363
ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА. Човек, пространство, време в прозата
на А. И. Куприн / 381
ДИАНА РАЛЕВА. Сабина Беляева - библиография / 393