Периодика и литература. Том 5

Периодика и литература. Том 5
Литературни списания и вестници, смесени списания, хумористични издания (1918-1920)
Редакционна колегия: Елка Трайкова, Вихрен Челнокожев, Пенка Ватова, Юлия Обретенова
Институт за литература при БАН
София, 1999, 511 с.
ISBN 954-430-645-5 (АИ “Проф. Марин Дринов”)
ISBN 954-8260-49-2 (Карина М)
Цена: 12,00 лв
Поръчай

Поредицата Периодика и литература е пръв опит за цялостно науч­но изследване на литературния периодичен печат от Освобождението до 1944 г. Петият том съдържа научно-аналитични студии и статии за литературни списания и вестници, смесени и хумористични издания. Всяка статия запознава читателите с историята на изданието, социокултурната ситуация, в която то излиза, естетическата му програма, композиционното му структуриране. Подробно се анализират (или само библиографски се маркират) всички публикувани български и преводни произведения, разпределени по жанрове и рубрики. Статиите посочват мястото на изданието в културния живот на времето и му дават съвременна литературоведска оценка. Особено ценен е именният показалец, който дава сведения за стотици дейци на културния и обществения живот у нас.

СЪДЪРЖАНИЕ

Знание и труд (1918) — Захари Василев / 5
Изгрей (1918-1919) — Милена Савова / 11
Нашата конница (1918-1943) —Венета Михова / 13
Наука (1918) — Милена Савова / 20
Полски преглед (1918) — Магда Карабелова / 21
Пробуждение (1918) — Венета Михова / 29
Развитие (1918-1919) — Огняна Георгиева / 30
Свободна дума (1918-1919) — Елеонора Гайдарова / 45
Сила (1918-1924) — Георги Господинов / 53
Слънце (1919-1921) — Веселина Димитрова / 72
Везни (1919-1922) — Цветанка Атанасова / 96
Вегетариански преглед (1919-1931) — Маринели Димитрова / 147
Голгота (1919-1923) — Антонина Йотова / 152
Ехо (1919) — Захари Василев / 167
Земя (1919) — Веселина Димитрова / 173
Изкуство (1919) — Веселина Димитрова / 176
Изкуство и критика (1919)— Милена Савова / 179
Луна (1919) — Венета Михова / 181
Нови дни (1919-1927) — Христо Йорданов / 185
Облак (1919) — Васил Балевски / 192
Обществена обнова (1919-1920) — Жана Маринова / 193
Огнище (1919-1933) — Вихрен Чернокожев / 205
Отзвуци (1919) — Венета Михова / 215
Полско-български преглед (1919-1925,1931-1935) — Магда Карабелова / 219
Пробуждане (1919-1923) — Сабина Беляева / 248
Сцена (1919) — Венета Ганева / 256
Съвременно изкуство (1919) — Захари Василев / 261
Театрален лист (1919) — Сабина Беляева /272
Трезвеност (1919-1938) — Иван Младенов / 275
Украинско-български преглед (1919-1920) — Венета Ганева / 280
Ученическа мисъл (1919-1922) — Мирослав Дачев / 285
Ученическа пробуда (1919) — Христо Йорданов / 314
Ученически труд (1919) — Христо Йорданов / 317
Учителска мисъл (1919-1934) — Дора Димитрова / 319
Факел (1919-1924) —Христо Йорданов / 329
Химера (1919-1920) — Милена Савова / 337
Читалищен преглед (1919) — Веселина Димитрова / 341
Възход (1920) — Веселина Димитрова / 345
Демократия (1920-1923) — Людмила Малинова / 348
Духовна култура (1920-1943) — Георги Господинов / 355
Евангелист (1920-1938) — Ралица Маркова / 362
Зеница (1920) — Пенка Ватова / 366
Златно руно (1920-1921) — Катя Бъклова / 371
Комедия (1920-1928) — Пенка Ватова / 374
Литературни звуци (1920-1921) — Вихрен Чернокожев / 379
Макаби (1920-1940) — Катя Бъклова / 383
Пан (1920-1921)— Росица Чернокожева / 392
Ренесанс (1920) —- Маринели Димитрова / 394
Родна дума (1920)— Маргарита Ангелова / 395
Ученическо ехо (1920-1934) — Людмила Малинова / 396

ХУМОРИСТИЧНИ ИЗДАНИЯ
Злъч и смях (1918) — Веска Иванова / 403
Амур (1919) — Венета Михова / 405
Деколте (1919-1920) — Жана Маринова / 408
Клопотар (1919) — Йордан Каменов / 412
Плевенски бич (1919-1920) — Веселина Димитрова / 415
Сатьр (1919-1920) — Веселина Димитрова / 417
Червен смях (1919-1923) — Веска Иванова, Светла Андронова-Тошева / 426
Клепало (1920) — Веселина Димитрова / 458

Именен показалец-речник — Елена Янакиева, Елха Денева / 460
Азбучно съдържание на разработените периодични издания / 508