Критическото наследство на българския модернизъм. Том ІIІ

Критическото наследство на българския модернизъм. Том ІIІ
Автор: Сборник
Раздел: Литературна критика, Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: БАН институт за литература, Боян Пенев
ISBN: 9789548712576
първо издание, 2009 год.
меки корици, 502 стр.
Цена: 15,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

1. БЪЛГАРСКИЯТ ПРОЧИТ НА МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО
Иван Ст. Андрейчин. Морис Метерлинк и декадентството в литературата („Мисъл", 1899) / 9
Николай Лилиев. За шестима великани („Звено", 1914) / 15
Гео Милев. Кандински („Везни", 1919) / 24
Гео Милев. Стефан Маларме („Везни", 1919) / 26
Людмил Стоянов. Велики падения: Артюр Рембо, Оскар Уайлд, Пшибишевски („Везни", 1920) / 29
Николай Райнов. Художествени школи („Златорог", 1920) / 31
Константин Гълъбов. За експресионизма („Златорог, 1921) / 54
Спиридон Казанджиев. Дадаизмът в изкуството („Златорог", 1922) / 58
Константин Гълъбов. Реализъм и експресионизъм в литературата („Златорог", 1922) / 65
Боян Дановски. Футуризъм („Хиперион", 1922) / 70
Гео Милев. Артюр Рембо („Везни", 1922) / 73
Иван Грозев. Шарл Бодлер („Хиперион", 1923) / 75
Иван Перфанов. Новото немско изкуство („Златорог", 1924) / 88
Янко Янев. Художествена изложба в Карлсруе („Златорог", 1924) / 95
Людмил Стоянов. Зенитизъм и зенитисти („Хиперион", 1924) / 98
Николай Лилиев. Райнер Мария Рилке („Златорог", 1924) / 101
Емануил Попдимитров. От натурализъм към символизъм („Листопад", 1924) / 103
Чавдар Мутафов. Експресионизмът в Германия („Демократически преглед", 1925) / 118
Иван Радославов. За литературните направления и школи изобщо - и у нас („Хроники", 1927) / 121
Константин Гълъбов. Експресионизмът и чарът на луната („Стрелец", 1927) / 125
Кирил Кръстев. Романски или славянски футуризъм? („Стрелец", 1927) / 129
Николай Райнов. За футуризма („Литературни новини", 1928) / 135
Николай Райнов. Дада („Златорог", 1928) / 138
Николай Лилиев. Хуго фон Хофмастал („Златорог", 1929) / 142
Александър Обретенов. Конструктивизъм („Хиперион", 1930) / 150
Николай Райнов. От кубизма до конструктивизма („Златорог", 1934) / 157

2. ПОЛЕМИКИТЕ ОКОЛО МОДЕРНИЗМА
Димо Кьорчев. Индивидуализъм в нашата литература („Общо дело", 1904) / 169
Иван Радославов. Малко теория и малко спор („Родно изкуство", 1914) / 185
Гео Милев. Сборник „Сняг" („Везни", 1921) / 190
Гео Милев. Боян Пенев и Пенчо Славейков („Везни", 1921) / 195
Гео Милев. „Идеи и критика" от Ив. Радославов. („Везни", 1922) / 199
Иван Радославов. В отговор на няколко недомислия („Хиперион", 1922) / 204
Стефан Младенов. Декаденти и семковщина („Листопад", 1924) / 208
Николай Райнов. Декаденти и семковщина („Листопад", 1924) / 237
Людмил Стоянов. Революционна поезия (статия първа) („Хиперион", 1924) / 240
Людмил Стоянов. Революционна поезия (статия втора) („Хиперион", 1925) / 246
Иван Радославов. Идеи и критика. Как те пишат история („Хиперион", 1925) / 255
Атанас Далчев, Димитър Пантелеев. Мъртва поезия („Развигор", 1925) / 259
Моис Бенароя. Отговор на една критика („Хиперион", 1925) / 264
Иван Радославов. Една „Антология на българската поезия" („Хиперион", 1925) / 270
Атанас Далчев. Нашата критика („Стрелец", 1927) / 274
Владимир Василев. Хулиганството в литературата ни („Златорог", 1927) / 278
Иван Радославов. По-добре късно - отколкото никога („Хиперион", 1927) / 321
Атанас Далчев. На един литературен критик („Пряпорец", 1928) / 327
Иван Радославов. Тъй рече... Николай Райнов („Хиперион", 1930) / 337

3. РАВНОСМЕТКИТЕ ЗА МОДЕРНИСТИЧНИЯ ПРОЕКТ
Кирил Кръстев. Началото на Последното („Creschendo", 1922) / 345
Кирил Кръстев. Манифест на дружеството за борба против поетите (1926) / 355
Кирил Кръстев. Кръстопът („Изток", 1926) / 359
Иван Радославов. Идеи и критика. Делото на българския символизъм („Хиперион", 1928) / 361
Павел Спасов. Перспективи („Хиперион", 1930) / 365
Иван Радославов. Настояще и перспективи („Хиперион", 1930) / 372
Иван Радославов. “Хиперион" и българската литература („Хиперион", 1931) / 376
Сирак Скитник. Утрешното изкуство („Златорог", 1931) / 387
Атанас Далчев. Размишления върху българската лирика след войната („Философски преглед", 1933) / 393
Георги Константинов. След Лилиева („Златорог", 1933) / 399
Владимир Василев. Поети на смирението (Отражение на войната върху поетическия мироглед. Емануил Попдимитров, Трифон Кунев. Пречупване на символизма) („Златорог", 1936) / 406
Атанас Илиев. Импресионизъм и експресионизъм. Ликвидационни бележки („Златорог", 1938) / 431

БЕЛЕЖКИ / 435

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ-РЕЧНИК / 465