Критическото наследство на българския модернизъм. Том ІV

Критическото наследство на българския модернизъм.  Том ІV
Автор: Сборник
Раздел: Литературна критика, Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: БАН институт за литература, Боян Пенев
ISBN: 9789548712729
първо издание, 2012 год.
меки корици, 315 стр.
Цена: 15,00 лв
Поръчай

„Критическото наследство на българския модернизъм. Как го четем сега" е академичен сборник, който съдържа съвременни интерпретации на текстове на българската модернистична критика.

Той възникна като приложение (том 4) на „Критическото наследство на българския модернизъм " — тритомник с автентични манифестни, програмни и полемични текстове, прицелени към концептуалното обмисляне на българския модернизъм от първите десетилетия на XX век. Реално обаче настоящата книга представлява самостоен корпус изследвания, които теоретизират върху естетиката и философията на модернизма.

Ако има нещо, което задава принципната специфика на изданието, това е преди всичко неговата насоченост към критиката, а не към художествените творби на българския модернизъм - обект, който е недостатъчно проучен и систематизиран досега. Във фокуса на интерпретация попадат както добре познати автори, така и непопулярни критици от целия спектър на направлението — от кръга „ Мисъл " до авангардите.

Изследователите, участвали в проекта, са автори от различни поколения, с подчертан професионален интерес към разглежданата проблематика. В статиите се разгръщат актуални концепции за творчеството на отделни крити-ifu на модернизма и за същината на цели естетически тенденции в рамките на това ключово за културата на XX в. явление.

Безспорна е приложимостта на сборника за нуждите както на академичната литературна среда, така и на образованието по литература.

Съдържание

Цветанка Атанасова.
Художникът като критик. Подстъпи към идеологията на българския модернизъм / 7
Елка Димитрова.
Манифестите на българския модернизъм / 49
Мариета Иванова-Гиргинова.
От действието до бездействието (Из критическата рецепция на модерната българска драма) / 55
Едвин Сугарев.
Тъгите на Димо Кьорчев / 86
Румен Шивачев.
Екзистенциализмът в „Тъгите ни" на Димо Кьорчев / 93
Албена Вачева.
Разум и метафизика: модернистични предизвикателства / 105
Калина Лукова.
От авторитета до мита / 112
Мая Горчева.
За някои понятия в Гео-Милевата критическа рефлексия / 125
Надежда Александрова.
Категориите „модерност" и „съвременност" в критическата стратегия на списание „Златорог" (С акцент върху критическите текстове на Николай Лилиев) / 138
Цветана Георгиева.
Концепцията за изкуството на Иван Грозев от страниците на „Хиперион" / 160
Пламен Антов.
Физиология на символистичния език; език и Аз, език и лудост /169
Елка Димитрова.
Манифестите на Кирил Кръстев / 195
Едвин Сугарев.
Неблагодарностите на Кирил Кръстев / 207
Камелия Спасова.
Кирил Кръстев: манифест и школа / 215
Елизария Рускова.
Николай Райнов - един театрален визионер / 222
Надежда Цонева.
Проблеми на изкуството в декоративната критика и есеистика на Чавдар Мутафов / 235
Александра Антонова.
Критическото наследство на Чавдар Мутафов / 248
Едвин Сугарев.
Зеленият кон на българския модернизъм / 251
Светлана Стойчева.
Сирак Скитник като фигура на културния синтез между двете световни войни / 256
Владимир Янев.
Около някои критически текстове върху „Пролетен вятър" с оглед на руския имажинизъм и Никола Фурнаджиев / 273
Иван Христов.
Критическите проекции на кръга „Стрелец". Между критика и проповедника / 294
Александър Йорданов.
Литературната критика в интерпретацията на д-р Константин Гълъбов / 305