Светът на текста. Постструктурализмът и знанието за литературата

Светът на текста. Постструктурализмът и знанието за литературата
Автор: Ришард Нич
Превод от полски: Силвия Борисова
Издателски център “Боян Пенев”, 355 с.
София, 2005, Формат: 60/90/16
ISBN 954-8712-36-9
Цена: 8,00 лв
Поръчай
Проф. Ришард Нич (1951) е един от най-изтъкнатите съвременни теоретици и историци на полската литература. Завършил е Ягелонския университет в Краков, където сега е ръководител на катедра по литературна антропология и културологични изследвания, както и зам.-декан на Филологическия факултет. Автор е на около 150 публикации, сред които се открояват книгите му: Светът на текста. Постструктурализмът и знанието за литературата (1993, ІІ изд. 2000); Езикът на модернизма. Историко-литературно въведение (1997, ІІ изд. 2002); Литературата като троп на действителността. Поети на епифанията в съвременната полска литература (2001) и др.
Занимава се с историята на литературата от последните 120 години, като собено място в изследванията му заемат проблемите на интертекстуалната поетика, теорията на интерпретацията, поетиката на културата и т. н. Носител е на многобройни държавни и академични награди.


Изданието е осъществено с любезното съдействие на Институт за книгата - Полска програма за превод и е подпомогнато от Полски институт - София.


СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие / 5
За предмета на литературните изследвания в днешно време. Предговор към българското издание / 8
От автора / 17
Приписка към допечатката от 1995 г. / 22
Бележка към второто издание / 24
ВЪВЕДЕНИЕ / 27
ТЕОРИЯ, ОБЪРНАТА ОТ ОПАКОТО.
БЕЛЕЖКИ ЗА ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА / 27

ЧАСТ I
ДЕКОНСТРУКТИВИЗМЪТ В ТЕОРИЯТА
НА ЛИТЕРАТУРАТА / 41

ТЕОРИЯТА НА ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА:
ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПЛУРАЛИЗМА / 121

ПОСТМОДЕРНАТА ЛИТЕРАТУРА И МИМЕЗИСЪТ (ВСТЪПИТЕЛНИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ) / 174

ЧАСТ ІІ
ПАРОДИЯ И ПАСТИШ / 211
ИЗ ИСТОРИЯТА НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПОНЯТИЯ
В ЛИТЕРАТУРНОТО СЪЗНАНИЕ НА 20 ВЕК / 211

ЗА ТЕКСТОВИЯ КОЛАЖ
ОПИСАНИЕ НА ИСТОРИЯТА НА ПОНЯТИЕТО / 257

„ЦИТАТИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА".
ФУНКЦИЯ НА ПЕЧАТНИТЕ НОВИНИ В ЛИТЕРАТУРАТА / 304

Индекс на имената / 345