По следите на модернизма и постмодернизма

По следите на модернизма и постмодернизма
Автор: Колектив
Раздел: Литературна периодика
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 954-8712-34-2
първо издание, 2004 год.
меки корици, 447 стр.
Цена: 9,00 лв
Поръчай

Съдържание

От полския редактор / 9
From the Polish Editor / 11
От българския редактор / 13
From the Bulgarian Editor / 15
Ришард Нич (Краков). Модерната литература: четири дискурса (тези) / 17
Елка Константинова (София). Идеите на полската модерност: полската и българската художествена проза от 70-те и 80-те години на миналия век / 30
Влоджимеж Болецки (Варшава). Модернизмът в полската литература през ХХ век (въведение) / 37
Магда Карабелова (София). Постмодерен софтуер за ума или какво се получава от българския постмодернизъм / 62
Малгожата Черминска (Гданск). Гомбрович - отдалечаване от Полша и "усвояване" на Аржентина / 70
Едвард Можейко (Албърта, Канада). Постмодерното в "Естествен роман" на Георги Господинов / 82
Целина Юда (Краков). Маркери на българския постмодернизъм. Литературна теория и практика: "Естественроман" на Георги Господинов / 90
Михал Павел Марковски (Краков). Метафизичен поет ли е Пшибош? / 100
Милена Кирова (София). Постфеминизмът - когато липсва феминистична традиция / 115
Ренета Божанкова (София). Постмодернистични азбуки / 122
Анна Нашиловска (Варшава). Постмодернизъм и модернизъм в полската поезия след 1989 година / 130
Клео Протохристова (Пловдив). Романът на Кундера "Безсмъртие" и изместването на постмодерната парадигма / 142
Добромир Григоров (София). Защо именно Витолд Гомбрович или как авторът иска да бъде четен? / 154
Румяна Евтимова (София). Жестовете на модернизма и гримасите на постмодернизма (Чехов и Гловацки) / 168
Морис Фадел (София). Пол де Ман и модерността / 174
Пламен Антов (София). Българско и постмодерно / 179
Димитър Камбуров (София). Чия е революцията: контрамодерна хипотеза за структурата на модерността / 192
Пенка Ватова (София). Постмодернистичното (авто)биографизиране в "Записки на препарирания" от Васил Славов / 206
Елка Димитрова (София). Модернизмът - истории и митове / 217
Георги Господинов (София). Приписки към началата на българския постмодернизъм / 224