Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите

Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите
Автор: Съставител: Николай Аретов
Раздел: Световна културология, етнология и фолклор
Издателство: БАН Марин Дринов
ISBN: 978-954-322-251-3
първо издание, 2008 год.
меки корици, 370 стр.
Цена: 9,50 лв
Поръчай
Опозицията "Свое - Чуждо" и нейните варианти представлява основният механизъм за разграничаване на индивидите и общностите в екзистенциално, културно, етническо и религиозно отношение. Осмислянето на тези разграничавания, тяхното рационализиране и смекчаване, е необходимо условие за съвместно съществуване във всяка разнородна мултиетническа среда, каквато се наблюдава и на Балканите.
Тези идеи стоят в основата на международния интердисциплинарен проект "Свои и чужд в балканските литератури и култури", осъществяван от Департамента за славянски езици и литератури към Университета "Адам Мицкевич" (Познан), Института за литература и изкуства (Белград), Департамента за славянски езици и литератури към Загребския университет (Хърватска) и Института за литература към БАН. Сборникът "Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите" е съставен в резултат на третата конференция по проекта, проведена в София през 2006 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Николай Аретов
Свой и чужд в балканските култури.
Уводни думи на съставителя / 9

Миечислав Домбровски (Варшава)
Свой и чужд.
Къде сме ние? / 13

Слободанка Пекович (Белград)
Диалогът като възможност да се трансформира
образа на Чужденеца и Приятеля / 29

Звонко Ковач (Загреб)
Проектът "Интеркултурна история на литературата.
Еко-културна идентичност на южнославянските литератури" / 39

Панайот Карагьозов (София)
Сблъсъка на религиите:
Първите свети мъченици - съпротивили се на исляма / 60

Раймон Детрез (Гент)
"Лукави гърци" и "надменни българи".
Български и гръцки реципрочни представи по време на църковната борба в Пловдив през 50-те години на XIX век / 75

Николай Аретов (София)
"Икономиката на жените" в българската словесност от XIX век.
Няколко славянски примера / 96

Василис Марагос (Брюксел - Атина)
Стефан Гечев (1911-2000) и гръцко-българските
литературни взаимоотношения през XX век / 119

Надя Данова (София)
Един "чужд" свой /143

Ясмина Мойсиева-Гушева (Скопие)
Македонският диалог с Другия /155

Рая Заимова, Мюжден Мехмедова (София)
Независимостта и другите в албанската публицистика /163

Станиша Тутневич (Белград)
Изграждането и разпадането на идентичностите в литературата
в контекста на югославската литературна общност / 182

Иван Маич (Загреб)
Стратегиите на стереотипа - между идентификацията и манипулацията
("интеркултурни диалози" в "Човекът без минало" на Александър Хемон) /192

Миодраг Матицки (Белград)
Севдалинките като обща лирическа форма на Балканите / 206

Весна Матович (Белград)
Сръбско-българския интеркултурен диалог.
Политически и културни аспекти (1900-1914) / 212

Мариана Биелич (Дубровник)
Функцията на автора в българската и хърватската лириката
от епохата на националното Възраждане / 230

Станислава Вуйнович (Белград)
Възможност/ невъзможност за интеркултурен диалог
в прозата на И. Андрич и 3. Попович / 250

Валентина Седефчева (Велико Търново)
Интеркултурният диалог между южните славяни
в романите на Милош Църнянски / 278

Данчо Господинов (София)
Диалогът на българските субкултури (град и село) / 302

Геновева Червенакова (София)
Фолклорни елементи в два модерни романа.
"Хоро" на Страшимиров и "Алексис Зорбас" на Казандзакис / 316

Светлана Стойчева (София)
Балкански "езици":
Културна близост и лингвистически различия / 331

Резюмета / 341