Българо-гръцки литературни взаимоотношения

Българо-гръцки литературни взаимоотношения
Автор: Мариана Илиева Нихорити
Раздел: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 9789548712552
първо издание, 2009 год.
меки корици, 310 стр.
Цена: 12,00 лв
Поръчай

Книгата на Мариана Нихорити е задълбочено изследване на духовния и книжовен обмен между българската и гръцката култури през различни исторически етапи – от Средновековието до нашата съвременност. Максимално изчерпателно е очертана рецепцията на българската и на гръцката литератури и тяхното ситуиране в чужд езиков и културен контекст. Изследването поставя началото на информационна банка, запълваща значителна празнина в изследването на българо-гръцките културни взаимоотношения.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
БЪЛГАРО-ГРЪЦКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ И КНИЖОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ / 7

 1. Български изследователи / 7
 2. Гръцки изследователи / 22

ГЛАВА ВТОРА
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ГЪРЦИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДО 2000 г. / 34

 1. Антологичното представяне на българската литература в Гърция / 45
 2. Българската литература в издателски поредици / 83
 3. Издания на съвременни български писатели в Гърция след Втората световна война / 97
 4. Българската драма на гръцка сцена / 112

ГЛАВА ТРЕТА
ГРЪЦКАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРИЯ СЛЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДО 2000 г. / 115

 1. Из историята на новогръцката литература след Втората световна война / 115
 2. Втората световна война и кризата на обществените ценности / 117
 3. Гръцката литература в България / 133

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
РЕЦЕПЦИЯ НА ПРЕВОДИТЕ ОТ ГРЪЦКИ НА БЪЛГАРСКИ И ОТ БЪЛГАРСКИ НА ГРЪЦКИ / 154

 1. История и съвременно състояние на науката за превода / 154
 2. Преводите от гръцки на български и от български на гръцки / 173
 3. Преводачите / 195

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / 225
SUMMARY / 233

БИБЛИОГРАФИЯ / 236

ПРИЛОЖЕНИЯ / 247
Български преводи на съвременни гръцки автори / 247
Гръцки преводи на съвременни български автори / 284

Именен показалец / 294