ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР 'БОЯН ПЕНЕВ' - ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР 'БОЯН ПЕНЕВ' - ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Дата: 2 ноември 2012, 10.00 – 17.00 ч.

Място: Институт за литература – София, бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17, партер

ПРОГРАМА

 • 10.00, Откриване – доц. д-р Елка Трайкова (директор на Института за литература), доц. д-р Пенка Ватова (ръководител на издателската дейност)
 • 11.00 – 11.40 – представяне на издания на Института за литература и издателския център в областта МЕДИЕВИСТИКА:
  1. Сборникът „Преоткриване. Супрасълски сборник, старобългарски паметник от Х век” (2011) – проф. дфн Анисава Милтенова (съставител и редактор), доц. д-р Елена Томова
  2. Сборникът „България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация” (2005) – доц. д-р Радослава Станкова (съставител и редактор)
  3. Поредицата „Старобългарска литература” и годишникът „Scripta & e-scripta” – печатни форуми за медиевистични изследвания – проф. дфн Анисава Милтенова, доц. д-р Ана Стойкова (членове на редакционните колегии)
 • 12.00 – 12.40 – представяне на издания на Института за литература и издателския център в областта НОВА И СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА:
  1. Четиритомникът „Критическото наследство на българския модернизъм” (2009-2011) – доц. дфн Едвин Сугарев и доц. д-р Елка Димитрова (съставители и редактори)
  2. Доц. д-р Елка Димитрова за книгата си „Изгубената история. Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ в. (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев)” (2001)
  3. Сборникът „Вапцаров – вяра и самота” (2012) – Маринели Димитрова (съставител и редактор)
  4. Поредицата „Периодика и литература” (1985 –) – доц. д-р Пенка Ватова (ръководител на проекта)
 • 14.00 – 14.40 – представяне на издания на Института за литература и издателския център в областта ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА:
  1. Димитър Аврамов. „Литература и изкуство. Мирогледно-естетически контексти” (2011) – доц. д-р Рая Кунчева (съставител)
  2. Сборникът „Цветан Тодоров – теоретик и хуманист” (2009) – доц. д-р Рая Кунчева (съставител)
  3. Иван Младенов, Мари Врина-Николов, Андрей Ташев. „Извънлитературното” (2012) – гл. ас. д-р Андрей Ташев
  4. Сборникът „Да отгледаш смисъла” (2004) – доц. д-р Миряна Янакиева
 • 15.00 – 15.30 – представяне на издания на Института за литература и издателския център в областта СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ:
 • Доц. дфн Магда Карабелова за две книги:

  1. Сборника „Да опишеш жена… Полско-български дискусии в годините на прехода” (2009)
  2. „Българска анкета по полския въпрос (1915-1916 г.)” (осъществена от д-р Тадеуш Грабовски) (2011)
  3. Доц. д-р Йонка Найденова за:

  4. Сборника „Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание?” (2008, съставител Румяна Станчева)

В Деня на отворените врати посетителите ще могат да закупят предлаганите издания с 30% отстъпка. Издания, излезли от печат преди 2002 г., ще се продават с 50% отстъпка.