Периодика и литература. Том 5
 • Поредицата Периодика и литература е пръв опит за цялостно науч­но изследване на литературния периодичен печат от Освобождението до 1944 г. Петият том съдържа научно-аналитични студии и статии за литературни списания и вестници, смесени и хумористични издания. Всяка статия запознава читателите с историята на изданието, социокултурната ситуация, в която то излиза, естетическата му програма, композиционното му структуриране. Подробно се анализират (или само библиографски се маркират) всички публикувани български и преводни произведения, разпределени по жанрове и рубрики. Статиите посочват мястото на изданието в културния живот на времето и му дават съвременна литературоведска оценка. Особено ценен е именният показалец, който дава сведения за стотици дейци на културния и обществения живот у нас.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Знание и труд (1918) — Захари Василев / 5
  Изгрей (1918-1919) — Милена Савова / 11
  Нашата конница (1918-1943) —Венета Михова / 13
  Наука (1918) — Милена Савова / 20
  Полски преглед (1918) — Магда Карабелова / 21
  Пробуждение (1918) — Венета Михова / 29
  Развитие (1918-1919) — Огняна Георгиева / 30
  Свободна дума (1918-1919) — Елеонора Гайдарова / 45
  Сила (1918-1924) — Георги Господинов / 53
  Слънце (1919-1921) — Веселина Димитрова / 72
  Везни (1919-1922) — Цветанка Атанасова / 96
  Вегетариански преглед (1919-1931) — Маринели Димитрова / 147
  Голгота (1919-1923) — Антонина Йотова / 152
  Ехо (1919) — Захари Василев / 167
  Земя (1919) — Веселина Димитрова / 173
  Изкуство (1919) — Веселина Димитрова / 176
  Изкуство и критика (1919)— Милена Савова / 179
  Луна (1919) — Венета Михова / 181
  Нови дни (1919-1927) — Христо Йорданов / 185
  Облак (1919) — Васил Балевски / 192
  Обществена обнова (1919-1920) — Жана Маринова / 193
  Огнище (1919-1933) — Вихрен Чернокожев / 205
  Отзвуци (1919) — Венета Михова / 215
  Полско-български преглед (1919-1925,1931-1935) — Магда Карабелова / 219
  Пробуждане (1919-1923) — Сабина Беляева / 248
  Сцена (1919) — Венета Ганева / 256
  Съвременно изкуство (1919) — Захари Василев / 261
  Театрален лист (1919) — Сабина Беляева /272
  Трезвеност (1919-1938) — Иван Младенов / 275
  Украинско-български преглед (1919-1920) — Венета Ганева / 280
  Ученическа мисъл (1919-1922) — Мирослав Дачев / 285
  Ученическа пробуда (1919) — Христо Йорданов / 314
  Ученически труд (1919) — Христо Йорданов / 317
  Учителска мисъл (1919-1934) — Дора Димитрова / 319
  Факел (1919-1924) —Христо Йорданов / 329
  Химера (1919-1920) — Милена Савова / 337
  Читалищен преглед (1919) — Веселина Димитрова / 341
  Възход (1920) — Веселина Димитрова / 345
  Демократия (1920-1923) — Людмила Малинова / 348
  Духовна култура (1920-1943) — Георги Господинов / 355
  Евангелист (1920-1938) — Ралица Маркова / 362
  Зеница (1920) — Пенка Ватова / 366
  Златно руно (1920-1921) — Катя Бъклова / 371
  Комедия (1920-1928) — Пенка Ватова / 374
  Литературни звуци (1920-1921) — Вихрен Чернокожев / 379
  Макаби (1920-1940) — Катя Бъклова / 383
  Пан (1920-1921)— Росица Чернокожева / 392
  Ренесанс (1920) —- Маринели Димитрова / 394
  Родна дума (1920)— Маргарита Ангелова / 395
  Ученическо ехо (1920-1934) — Людмила Малинова / 396

  ХУМОРИСТИЧНИ ИЗДАНИЯ
  Злъч и смях (1918) — Веска Иванова / 403
  Амур (1919) — Венета Михова / 405
  Деколте (1919-1920) — Жана Маринова / 408
  Клопотар (1919) — Йордан Каменов / 412
  Плевенски бич (1919-1920) — Веселина Димитрова / 415
  Сатьр (1919-1920) — Веселина Димитрова / 417
  Червен смях (1919-1923) — Веска Иванова, Светла Андронова-Тошева / 426
  Клепало (1920) — Веселина Димитрова / 458

  Именен показалец-речник — Елена Янакиева, Елха Денева / 460
  Азбучно съдържание на разработените периодични издания / 508