Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina, 2 : Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие
  • Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina, 2 : Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие. Кузидова-Караджинова, Ирина. София : ИЦ Боян Пенев, 2012. – 382 с. – 12.00 лв.