Алеко Константинов Вечният съвременник


 • СЪДЪРЖАНИЕ

  АЛЕКО В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
  И В ДУХОВНИЯ НИ ЖИВОТ
  Цветанка Атанасова / 7

  ДОН КИХОТ И БАЙ ГАНЬО
  Едвин Сугарев /11

  ПЪТУВА ЛИ БАЙ ГАНЬО В ЕВРОПА?
  Сава Сивриев / 29

  МРЕЖАТА ОТ РАМКИ В БАЙ ГАНЬО
  Ирен Александрова / 35

  "БАЙ ГАНЮ"- ТРАНСФОРМАЦИИ НА ГЛАСА:
  КОЙ, КОМУ, КАК И ЗАЩО ГОВОРИ В ТВОРБАТА
  Пламен Антов / 41

  БАЙ ГАНЬО - МИСЛИ ЗА АРХЕТИПА
  Румен Шивачев / 107

  ЗА НЯКОИ СХОДСТВА МЕЖДУ ПЪТЕПИСА "ДО ЧИКАГО И НАЗАД"
  И ЕДИН НЕГОВ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПРЕДХОДНИК
  Пенка Ватова /131

  ОБРАЗЪТ НА АМЕРИКА СПОРЕД ДВА ИЗВЕСТНИ ПЪТЕПИСА
  Албена Иванова /141

  ЧУЖДОТО ПРОСТРАНСТВО В "ДО ЧИКАГО И НАЗАД"
  Емилия Алексиева /147

  АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КАТО РЕЦЕНЗЕНТ
  Елка Константинова / 155

  НЕИЗВЕСТНИ ОТКЪСИ ОТ СПОМЕНИ ЗА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ
  Людмила Малинова /163

  ЛИТЕРАТУРЕН АРХИВ СПОМЕН
  Кирил Христов /183

  РАЗКАЗ ОТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ,
  ОТПЕЧАТАН В БРАЗИЛИЯ ПРЕЗ 1915 ГОДИНА
  Румен Стоянов / 186