Боян Пенев. Биобиблиография
 • Съдържание

  Проф. д-р Ив. Сарандев. Биоблиография – прецизно научно изследване /5
  Обяснителни бележки /9
  Важни дати от живота и дейността на Боян Пенев /13
  Библиография на трудовете на Боян Пенев /29
  Издания, съставени и редактирани от Боян Пенев /123
  Литература и материали за живота и дейността на Боян Пенев /127
  Помощен апарат /246
  Инициали и псевдоними на Боян Пенев /246
  Азбучен показалец на публикациите на Боян Пенев /246
  Показалец на личните имена /255
  Тематичен показалец /269
  Източници /275