Димчо Дебелянов
  • Сборникът съдържа материалите от проведената на 18 юни 2007 г. в Дом музей "Ангел Каралийчев" научна сесия по повод 120-годишнината от рождението на Димчо Дебелянов, организирана от Секция "Нова и съвременна българска литература" към Института за литература - БАН. Обект на научен интерес са поезията, хумора и сатирата, естестическите и философските търсения на Дебелянов, както и важни етапи от неговото личностно и поетическо съзряване. Сборникът е ориентиран към разнообразна читателска публика - специалисти литературоведи, университетски преподаватели, учители, студенти и кандидат-студенти и всички, завладени от феномена Димчо Дебелянов в българската национална литература.

    СЪДЪРЖАНИЕ

    Милена Цанева. Към характеристиката на Дебеляновия лирически Аз / 8

    Петър Велчев. Единствен като песента / 17

    Иван Гранитски. Слънчевото дете на българската поезия / 29

    Едвин Сугарев. Раздвоеният Дебелянов / 35

    Петко Тотев. "Че светли тайни дух прозря" / 47

    Симеон Хаджикосев. Фаустовски мотив в лириката на Дебелянов / 54

    Елка Димитрова. Дебеляновата "Легенда за разблудната царкиня" между символа и алегорията / 63

    Пламен Антов. "Един убит", или как символистичният Аз открива Другия. (Литературата в един философски Контекст) / 73

    Свилен Каролев. Димчо Дебелянов, Атанас Далчев и новата българска поезия след Първата световна война / 103

    Вихрен Чернокожев. Дебеляновите антиелегии / 114

    Лора Шумкова. Дебелянов в София / 121

    Пламен Дойнов. Димчо Дебелянов през 1907 година. (Бъдещият Каноничен автор като неизвестен поет) / 157

    Славимир Генчев. Димчо Дебелянов. Историята на един символ и на един превод / 174

    Тодор Петров. Бойните действия по долината на Струма в началото на октомври 1916 г. и гибелта на подпоручик Димчо Дебелянов / 182

    Дойчо Иванов. Лобното място на Димчо Дебелянов / 189