Извънлитературното
 • Този сборник представлява акт за раждане на идеята за извънлитературното като нов термин, поле за изследване или метод, непроизлизащ от познати теоретични дисциплини. Неговата необичайност и мигновена способност за аналитично включване са очевидните му предимства. Двайсет и двама учени обединяват усилията си да поставят в различни отношения един все още не известен обект, който лежи извън фокуса на съществуващите хуманитарни теории.

  Представяне на сборника "Извънлитературното"

  Съдържание

  • Предговор 9
   Иван Младенов
  • L'extralitteraire. Preambule 15
   Ivan Mladenov

  L'IDEE D'EXTRALITTERAIRE ИДЕЯТА ЗА ИЗВЪНЛИТЕРАТУРНОТО THE IDEA OF THE OUT-OF-LITERARINESS

  • Извънлитературното. Знак и концептуализиране 23
   Иван Младенов
  • Литературно и извънлитературно: точки на пресичане 39
   Андрей Ташев
  • Negativity and Doubling in the Literary Work of Art (Introductory Sketches. W. Iser and T. W. Adorno) 53
   Darin Tenev
  • 'Scientifying' Literature, 'Literarizing' Science 70
   Paul Cobley
  • La litterature, toujours hors d'elle-meme 86
   Patrick Maurus
  • A Poem, Learned by Heart 97
   Enyo Stoyanov

  CONTEXTUALISATION DE L'EXTRALITTERAIRE КОНТЕКСТУАЛИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНЛИТЕРАТУРНОТО THE OUT-OF-LITERARINESS - CONTEXTUALIZED

  • Ботевата поезия в ритуалния контекст на Възраждането 111
   Александър Панов
  • L'extralitteraire hongrois - trois exemples postmodernes 139
   Andras Kanyadi
  • L'extralitteraire ou le recit comme art conceptuel 157
   Alexandre Prstojevic
  • La Pologne dans le sillage de la Revolution fran9aise (1770-1795). Entre la fiction et la realite. 172
   Marek Tomaszewski
  • Виктор Шкловски и Дзига Вертов в един формалистичен сценарий 192
   Галина Георгиева
  • Litteraire vs non-litteraire : La guerre Iran-Irak (1980-1988) : un phenomene socio-historique, anthropologique, politique et litteraire 208
   Christophe Balay

  REFERENTIALITE DE L'EXTRALITTERAIRE РЕФЕРЕНТНОСТ НА ИЗВЪНЛИТЕРАТУРНОТО THE REFERENCES OF THE OUT-OF-LITERARINESS

  • Literary Interpretation as Genre of Performative Texts 225
   Harri Veivo
  • Schellings Suche nach dem Grund des Seins 241
   Lothar Knatz
  • Извънлитературното: образ и литература 255
   Петя Абрашева
  • Litterarite des arts plastiques et plasticite de l'ecriture (a propos de Lady Macbeth du district de Mcensk de N.S. Leskov et de ses transpositions)263
   Catherine Gery
  • Извънлитературното в два възгледа за фламандската живопис на XV век - Цветан Тодоров и Ервин Панофски 277
   Рая Кунчева
  • Дон Жуан или за границите на литературата и музиката 310
   Миряна Янакиева
  • Книги и читатели: разказът на ежедневниците от 1992 г. 327
   Амелия Личева
  • Графитите на Генуа: стенна литература с много примеси 338
   Дария Карапеткова
  • Извънлитературните следи на преводача в литературния текст 349
   Мари Врина-Николов
  • Deux representations contemporaines de la traduction litteraire : de l'epreuve du litteraire aux chemins extra-textuels 358
   Catherine Servant
  • Les auteurs. За авторите. Notes on the Contributors 371
 • http://www.ilit.bas.bg/bg/predstavyane-na-sbornika-izvanliteraturnoto