Метафизика и култура. Погледи към света на Стефан Гечев
 • Повечето от включените в сборника текстове са четени на Научна конференция с международно участие "Творчеството на Стефан Гечев - ново измерение в българската култура", проведена на 28 май 2001 г. от Института за литература при БАН и Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

  СЪДЪРЖАНИЕ

  Проф. д-р Лора Трубецкой. Стефан Гечев европеецът / 5
  Ст. н.с. д-р Ванда Смоховска-Петрова. Царството му не беше от тази земя / 11
  Доц. д-р Младен Киселов. Стефан Гечев - неизтриваемият / 14
  Константина Гуляшка. Щрих от портрета на един ерудит / 20
  Антония Каракостова. Срещата на Стефан Гечев с Народния театър "Иван Вазов" / 24
  Проф. дфн Елка Константинова. Как героите на Стефан Гечев разбират самопознанието
  (Наблюдения над разказите от книгата "Осъденият на Сеньора") / 40
  Ст. н.с. дфн Георги Василев. Световни проблеми в творчеството на Стефан Гечев / 47
  Ст. н.с. д-р Вихрен Чернокожев. Стефан Гечев или истината на смъртта на Орфей / 58
  Доц. д-р Илия Пачев. Жанрови инвенции в лириката на Стефан Гечев / 64
  Румен Шивачев. Лирическите пулсации на Стефан Гечев / 72
  Цветанка Еленкова. За някои непебликувани стихотворения на Стефан Гечев / 85
  Христос Папуцакис. Една идея на Стефан Гечев - Антология н апоезията на балканските народи / 89
  Здравка Михайлова. Присъствието на творчеството на Сеферис в България / 92
  Проф. д-р Славчо Иванов. Повествование за малцина.
  Романистът Стефан Гечев / 97
  Цеца Балевска. Интертекстуалност в последния роман на Стефан Гечев / 105
  Ст. н.с. д-р Емил Александров. Хипотезата на Стефан Гечев за Черноризец Храбър като друго лице на цар Симеон / 112
  Доц. д-р Димитър Ченешев. От Разпятието до Възкресението / 119
  Доц. д-р Милко Петров, ст. н.с. дфн Георги Василев. Проглеждане над апатията / 122

  СТРАНИЦИ ОТ АРХИВА

  Създадени сме да превърнем земята в духовен рай / 130
  В света на големите бързини / 135

  Емил Басат. Незавършени разговори със Стефан Гечев
  (Срещи с един български сюрреалист) / 143
  Блага Димитрова. Този, който благославя хляба / 175
  Георги Данаилов. Усмивката на Пан / 180
  Кръстина Гечева. Кратки биобиблиографски данни за живота и литературната дейност на Стефан Албертов Гечев / 183

  Библиография / 185