Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане
 • Ванда Смоховска е родена през 1919 г. във Варшава. В началото на Втората световна война е принудена да напусне родината си и идва в България. Завършва педагогия и славянска филология в Софийския университет. Работи в Института за литература при БАН, доктор по филология. Автор е на книгите: "България в творчеството на Зигмунт Милковски (Теодор Томаш Йеж)" (1955), "Неофит Бозвели и българският църковен въпрос (Нови данни из архивите на Адам Чарториски)" (1964), "Михаил Чайковски - Садък паша и Българското възраждане" (1973).

  Изследването "Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане" обобщава дългогодишните й занимания с въпроси от историята на българската възрожденска литература и българо-полските културни взаимоотношения. Подходът й не е тясно литературоведски, наблюденията й обхващат развитието на идеите, културата на епохата, народопсихологията и историческите условия, които моделират светогледа на българите.

  Съдържание

  • Оригинален труд за литературата на Българското възраждане - Ст. Таринска / 5
  • От авторката / 13
  • Духът на Българското възраждане / 14
  • В началото бе мит... и реализъм / 24
  • Идеите на Просвещението и позитивизма
  • като основа на новото светоусещане / 78
  • Сантиментализмът на българска почва / 112
  • Има ли романтизъм в литературата на Българското възраждане? / 137
  • Романтик ли е Ботев? / 187
  • Реализмът в литературата на Българското възраждане / 209
  • Реализмът на Любен Каравелов / 233
  • Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане / 281
  • Бележки / 301
  • Азбучен показалец на личните имена / 312