Преводът между конюнктурата и мисията


.jpg


  • Сборникът „Преводът между конюнктурата и мисията. Посттоталитарни стратегии за представянето на чуждите литератури в България" съдържа доклади от мащабна конференция на Института за литература при БАН, проведена с участието на изтъкнати учени, университетски преподаватели и издатели. Изследователските теми имат широк диапазон - от теоретическите основи и методологическите принципи на компаративистиката през творческата лаборатория на преводача до актуални практически въпроси, свързани с превода на художествена литература и нейното издаване. Привеждат се и примери за преориентирането на преводите от „конюнктура" към „мисия", за стратегии в избора на чужди автори и заглавия и тяхното разпространение в България.