БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ https://ilitizda.com/ en Антични реминисценции във възрожденската книжнина https://ilitizda.com/books/739-2022-01-27 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Антични реминисценции във възрожденската книжнина</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>elena</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 01/27/2022 - 15:13</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-s/andriana-spasova" hreflang="en">Андриана Спасова</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="en">БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/448" hreflang="en">2020</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>„Антични реминисценции във възрожденската книжнина“ на гл. ас. д-р Андриана Спасова-Топурова представлява обхватен опит да се проследи и анализира рецепцията на античното наследство в педагогическата книжнина през Българското възраждане. Монографията обособява за първи път в новобългарската литература античния жанр „каталог на жените“, като прави опит да реконструира някои специфики в адаптирането на класическата древност. Изработени са отделни тематични таблици като широк свод от база данни, систематизиращи аспекти от рецепцията на античната словесност през българския XIX век. Конкретен съдържателен принос е представянето на малко известния ръкопис „Българска история“ (БИА – НБКМ, Ф. 22, оп. I, a.e. 603) от Найден Геров като част от застъпената във възрожденската историопис идея за общата славянска идентичност и припознаването на българския етногенезис като принадлежащ към античната парадигма.</p> <p>Книгата поставя следните въпроси пред читателя. Какви са културните маршрути на пренос на идеи, мотиви и образи от Античността в културния контекст на Българското възраждане? Как и в каква степен възрожденската парадигма видоизменя и преобразува античната? Дали наличието на антични модели и сюжети не е по-скоро епизодично или те имат своето обществено и културно значение за собствената ни национална митология? Ясно е, че паметта никога не е случаен и невинен архив, тя е плод на съзнателно усилие и отстоявани избори, на критически преоценки и мисъл за бъдещето. През 2019 г. ръкописът печели конкурса на издателства „Арс“ и „Scribens“ за издаване на дебютни книги. </p></div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9786197372281</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">456</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/images/Andriana-Spasova_korica_page-0001.jpg" width="923" height="1241" alt="Andriana-Spasova_korica_page-0001.jpg" title="Антични реминисценции във възрожденската книжнина" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="15" class="field__item">15.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="https://academicabooks.bg/product/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD/">https://academicabooks.bg/product/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D…</a></div> </div> <div class="field field--name-field-bk-useful-links field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Полезни връзки</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/03/25.rec_Radeva-Spasova-final-4-215-218.pdf">https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/03/25.rec_Radeva-Spas…</a></div> <div class="field__item"><a href="https://litvestnik.com/2021/03/10/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8/?fbclid=IwAR2maPWl-iJ_XPXLBbp7yUQv_SjnNYu-xrTopsh1pwkUvCvQBWPKSrQVGbQ">https://litvestnik.com/2021/03/10/%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0…</a></div> </div> </div> Thu, 27 Jan 2022 13:13:03 +0000 elena 739 at https://ilitizda.com Юбилеен сборник по миналото на Копривщица https://ilitizda.com/books/716-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Юбилеен сборник по миналото на Копривщица</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="en">БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/158" hreflang="en">2009</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p itemprop="description">Събрал и наредил проф. архимандритъ д-ръ Евтимии. Издава Копривщенското дружество "20 априлъ 1876 год." въ София по случай 50-год. отъ Копривщенското възстание, София, 1926. Фототипно издание, София, 2008<br /> Институт за литература - БАН <br /> ISBN 978-954-8712-45-3</p></div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9789548712453</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">772</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/Koprivshtitsa.jpg" width="477" height="695" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="20" class="field__item">20.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=17000">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=17000</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:59 +0000 floyd 716 at https://ilitizda.com Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане https://ilitizda.com/books/654-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-s/vanda-smokhovska-petrova" hreflang="en">Ванда Смоховска-Петрова</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="en">БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/60" hreflang="en">СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/171" hreflang="en">2003</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item">Ванда Смоховска е родена през 1919 г. във Варшава. В началото на Втората световна война е принудена да напусне родината си и идва в България. Завършва педагогия и славянска филология в Софийския университет. Работи в Института за литература при БАН, доктор по филология. Автор е на книгите: "България в творчеството на Зигмунт Милковски (Теодор Томаш Йеж)" (1955), "Неофит Бозвели и българският църковен въпрос (Нови данни из архивите на Адам Чарториски)" (1964), "Михаил Чайковски - Садък паша и Българското възраждане" (1973).</p> <p style="text-align: justify;">Изследването "Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане" обобщава дългогодишните й занимания с въпроси от историята на българската възрожденска литература и българо-полските културни взаимоотношения. Подходът й не е тясно литературоведски, наблюденията й обхващат развитието на идеите, културата на епохата, народопсихологията и историческите условия, които моделират светогледа на българите.</p> <h4>Съдържание</h4> <ul> <li>Оригинален труд за литературата на Българското възраждане - Ст. Таринска / 5</li> <li>От авторката / 13</li> <li>Духът на Българското възраждане / 14</li> <li>В началото бе мит... и реализъм / 24</li> <li>Идеите на Просвещението и позитивизма</li> <li>като основа на новото светоусещане / 78</li> <li>Сантиментализмът на българска почва / 112</li> <li>Има ли романтизъм в литературата на Българското възраждане? / 137</li> <li>Романтик ли е Ботев? / 187</li> <li>Реализмът в литературата на Българското възраждане / 209</li> <li>Реализмът на Любен Каравелов / 233</li> <li>Национално своеобразие на литературата на Българското възраждане / 281</li> <li>Бележки / 301</li> <li>Азбучен показалец на личните имена / 312</li> </ul></span> </div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">954-8712-30-X </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">317</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/Natsionalno_svoeobrazie.jpg" width="377" height="593" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="7" class="field__item">7.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=4522">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=4522</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:52 +0000 floyd 654 at https://ilitizda.com Въобразените текстове на Българското възраждане https://ilitizda.com/books/601-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Въобразените текстове на Българското възраждане</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-compiler field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Съставител</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Данчо Господинов</div> <div class="field__item">Николай Аретов</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/64" hreflang="en">СБОРНИЦИ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="en">БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/169" hreflang="en">2005</a></div> </div> <div class="field field--name-field-bk-format field--type-string-long field--label-above"> <div class="field__label">Формат</div> <div class="field__item">32/54/108</div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><span itemprop="description"><p style="text-align: justify;">Сборникът е първи опит за по-цялостно разглеждане и по-задълбочено анализиране на един нов за българската литературна наука проблем. Той е интересен не само от теоретична гледна точка, но и с важни практически измерения при създаването на нов тип история на българската (възрожденска) литература. Тя би трябвало да се отличава от досегашните не само по новите интерпретации на вече известните и трайно влезли в "канона" творби, но и с преразглеждане на самия свой предмет - което означава да бъдат взети немалко и нелеки решения относно статута на голям брой текстове, останали неизвестни за читателите по време на Българското възраждане (а и днес известни само на специалистите); или частично социализирани; или останали само като намерения - публично обявени тогава или известни ни днес само от архивите на един или друг автор, от спомени на негови съвременници и пр. Това разширяване на обема на понятието "българска възрожденска литература" неминуемо води до поставянето и на редица други проблеми, свързани с очертаване на границите й, с вътрешната й периодизация, с модела й на развитие, с опитите за обосновано или неоснователно преоценяване на мястото и ролята на една или друга личност.</p> <p style="text-align: justify;">Вместо да премълчат или заобиколят всички тези сложни проблеми, авторите са предпочели открито и ясно да ги поставят, да картографират, проучат и овладеят една нова изследователска територия - с надеждата, че публикуването на сборника би стимулирало този процес, би включило в него и специалисти от други области и на практика би довело до значително разширяване на масива от използвана информация за българската литература (без да бъдат откривани нови текстове или архиви), както и до усъвършенстване и оптимизиране на научния апарат за нейното пълноценно изследване.</p> <p><br /> <br /><br />СЪДЪРЖАНИЕ<br /><br />НЯКОЛКО УВОДНИ ДУМИ / 7<br /><br />Дочо Леков. Неюбилейно за един юбилей / 8<br /><br />Николай Аретов. Възрожденската литература като "въобразен текст"<br />или парадоксите на една дефиниция / 17<br /><br />Камен Михайлов. Несоциализирана, частично социализирана<br />и късносоциализирана литература.<br />Литература на намеренията.<br />Литература на невъзстановената контекстуалност / 32<br /><br />Румяна Дамянова. Обявленията / 48<br /><br />Лидия Михова. Дописващите текстове / 69<br /><br />Данчо Господинов. Реалност и въобразеност на българската<br />литература през Възраждането / 82<br /><br />Радосвета Вучева. За една "липсваща" жанрова форма на възрожденската<br />литература, или още един поглед към житието и<br />страданията на грешния Софроний / 96<br /><br />Ирина Добрева. Доситей Обрадович и "проектираната автобиография"<br />на Неофит Бозвели / 102<br /><br />Надя Данова. Една "въобразена" история на България / 121<br /><br />Аделина Странджева. Фолклорната мимикрия<br />на един възрожденски текст / 131<br /><br />Юлия Николова. Рефлексиите на "Райна Княгиня" или по въпроса<br />за завършеността във възрожденското разказване / 140<br /><br />Николета Пътова. Въобразяването като политическа<br />и художествена реалност / 150<br /><br />Николай Чернокожев. Цялост и разпадане -<br />въобразената книга на Каравелов / 162<br /><br />Надежда Андреева. Въобразените драми на Шилер и Лесинг<br />през Възраждането. Неосъществени проекти, загубени ръкописи,<br />недовършени текстове / 171<br /><br />Людмила Малинова. Карамфила Стефанова<br />и неиздадената й стихосбирка / 182<br /><br />Кета Мирчева. Кореспондентската мрежа на вестник<br />"Свобода/Независимост" - въобразена и реална география / 204<br /><br />Елена Сюпюр. Христо Ботев и Тарас Шевченко. Сродни вселени / 234<br /><br />Catalina Velculescu. Les questions d'un (futur) saintet<br />les responses d'un "fou" / 256<br /><br />БИБЛИОГРАФИЯ / 271</p></span></div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item"> 945-8712-38-5</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">277</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/vaobrazenite_tekstove.jpg" width="377" height="593" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="5" class="field__item">5.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=6054">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=6054</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:44 +0000 floyd 601 at https://ilitizda.com Васил Друмев (Митрополит Климент) https://ilitizda.com/books/600-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Васил Друмев (Митрополит Климент)</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-s/marina-smolyaninova" hreflang="en">Марина Смольянинова</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="en">БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/123" hreflang="en">2012</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Смольянинова, Марина. Васил Друмев (Митрополит Климент) / Ред. Камен Михайлов. – София : ИЦ Боян Пенев, 2012. – 438 с. – (БАН. Инст. за лит.; РАН. Инст. славяновед.) – 16.00 лв.</p></div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9789548712781</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">438</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/Vasil_Drumev.jpg" width="842" height="1252" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="16" class="field__item">16.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=31472">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=31472</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:44 +0000 floyd 600 at https://ilitizda.com https://ilitizda.com/books/600-2021-04-16#comments