ДРУГИ https://ilitizda.com/ en Украински поетически авангард https://ilitizda.com/books/759-2022-04-12 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Украински поетически авангард</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>elena</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 04/12/2022 - 08:24</span> <div class="field field--name-field-bk-compiler field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Съставител</div> <div class="field__items"> <div class="field__item">Остап Славински</div> <div class="field__item">Олег Коцарев</div> <div class="field__item">Юлия Стахивска</div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/books/nbl" hreflang="en">НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/443" hreflang="en">украински</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/441" hreflang="en">2018</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">Антологията е създадена в рамките на проекта "България и Украйна - култура на преломите (XIX-XXI век)", който търси диалог и съответствие между българския и украинския поетическа авангард. Излиза от печат едновременно с антологията "Български поетически авангард". В изследването на двете антологии участват като съставители, автори на предговорите, на енциклопедичните статии и бележки известни учени, преводачи и поети от българска и от украинска страна. В българската литературна история това е първата антологична книга на поетическия авангард, и първата цялостна преводна антология на украинския поетически авангард у нас. Създадените двуезични огледални издания предлагат нови знания, задават рамката на дискретен интеркултурен диалог и са насочени към широка професионална и специализирана аудитория, към преподаватели, студенти, докторанти и др., а също така и към всеки читател с интерес към художествената литература на България и Украйна.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">&nbsp;</p> <p><span lang="BG"><o:p></o:p></span></p> </div> <iframe src="/sites/default/files/pdf_contents/Pages%20from%20UK-BG_Avangard_kn1_body-5.pdf#view=FitH" height="800" width="100%" style="border:none;" title="CONTENTS"></iframe> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">978-619-7372-08-3</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">436</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/images/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80.jpg" width="1906" height="2679" alt=" авангар.jpg" title="Украински поетически авангард" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="20" class="field__item">20.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-useful-links field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Полезни връзки</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=DumUOfvkTFY">https://www.youtube.com/watch?v=DumUOfvkTFY</a></div> </div> </div> Tue, 12 Apr 2022 05:24:09 +0000 elena 759 at https://ilitizda.com Повторение, обновление - практики на римейка https://ilitizda.com/books/731-2022-01-27 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Повторение, обновление - практики на римейка</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>elena</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 01/27/2022 - 13:00</span> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/booklib" hreflang="en">БИБЛИОТЕКА</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/64" hreflang="en">СБОРНИЦИ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/370" hreflang="en">2021</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">Поредицата „<a href="https://studialiteraria.eu/" rel="noopener" target="_blank" title="Studia Litteraria Serdicensia">Studia Litteraria Serdicensia</a>“ е наследник на  изданието „Известия на Института за литература“, което излиза между 1952 и 1972 г., но съобразена с актуалните условия и актуалните изисквания за международен резонанс на усилията на българските учени-хуманитаристи. Целта е тя да отговаря на съвременните изисквания за научни публикации и на критериите за включване в международните референтни системи за рецензирани научни издания като Scopus и Web of Science.</p> <p class="text-align-justify">Предмет на поредицата са всички области на литературните изследвания (теория, история, компатативистика, критика) в широкия контекст на хуманитарното знание, интерференциите и взаимодействията на литературата със съседни епистемологични полета: философски, естетически, социокултурни, историко-политически и др.</p> <p class="text-align-justify">Поредицата „Studia Litteraria Serdicensia“ реализира минимум по един том годишно в обем не по-малък от 300 страници. Излиза в номерирани томове онлайн на свободен достъп, позиционирана на собствена страница в сайта на Инситута, а също така и в ограничен брой книжни копия.</p> <p class="text-align-justify">Линк към сайта на „Studia Litteraria Serdicensia“: <a href="https://studialiteraria.eu/" rel="noopener" target="_blank" title="Studia Litteraria Serdicensia">https://studialiteraria.eu</a></p> <p class="text-align-justify">Първата книжка на поредицата е „Повторение, обновление – практики на римейка“. Това е интердисциплинарен научен продукт, изработен от екип изследователи от различни институти на БАН и преподаватели от различни факултети на Софийския университет. Книгата предлага подрбани, рецензирани изследвания. Вписва се в тенденцията на все по-засиления интерес на изследователи различни хуманитарни профили към анализиране на културата през призмата на понятия като „повторение“, „римейк“, „рециклиране“.</p> <p class="text-align-justify">Настоящият сборник съдържа обновени, редактирани и обо­гатени версии – своего рода римейкове – на доклади, представени на националната научна конференция „Повторение, обновление – прак­тики на римейка“. Тя беше организирана и проведена от съвместен екип на Секция „Теория на литературата“ в Института за литература към БАН и Катедра „Теория на литературата“ във Факултет „Славян­ски филологии“ на СУ „Св. Климент Охридски“. </p> <p class="text-align-justify">Римейкът е изначално свързан с диахронното разгръщане и проследяване на културните феномени. Ето защо амплитудата на изследователския интерес в сборника обхваща разстоянието от най-древните корени на съвременната култура, фолклор, антични митове, старобългарска литература до нейните последни прояви на екрана на компютъра и смартфона. </p> <p class="text-align-justify">Публикувани са 20 проучвания на филолози, философи, културолози, специалисти по кинознание от различни научни институции в България. </p></div> <div class="field field--name-field-bk-collection field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Част от</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/421" hreflang="en">Studia Litteraria Serdicensia</a></div> </div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/images/0001_0.jpg" width="1200" height="1800" alt="0001_0.jpg" title="Повторение, обновление - практики на римейка" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-flip-book field--type-entity-reference field--label-hidden field--entity-reference-target-type-flipbook clearfix field__item"> <div class="pdfcontainer" id="container1"> </div> </div> /sites/default/files/2022-01/FINAL_1-326_13_2021_SLS_1.pdf Thu, 27 Jan 2022 11:00:26 +0000 elena 731 at https://ilitizda.com Яхия Кемал Детство, юношество, политически и литературни спомени https://ilitizda.com/books/719-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Яхия Кемал Детство, юношество, политически и литературни спомени</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:48</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-k/yakhiya-kemal" hreflang="en">Яхия Кемал</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-keywords field--type-entity-reference field--label-hidden field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/129" hreflang="en">турска литература </a></div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/131" hreflang="en">2013</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><span itemprop="description"><p style="text-align: justify;">Яхия Кемал Беятлъ (Ахмед Агях) (1884-1958) е изтъкнат турски поет, политик, дипломат и общественик. Роден е през 1884 г. в Скопие, което по това време е в рамките на Османската империя. Детството си прекарва в родния си град, където завършва основното си образование. Пише стихове от малък и първото му стихотворение е публикувано в истанбулския вестник „Теракки” още докато е в Скопие (1901). 1902 г. заминава за Истанбул, за да продължи средното си образование в лицея „Вефа”. През този период публикува някои свои стихове в издания като "Сервет-и Фунун", "Иртика" и "Малумат". Под влияние на френските романи и интереса си към Младотурското движение през 1903 г. заминава за Париж, Франция, където една година учи френски в колеж и след това се записва в Училището за политически науки (1904). В Париж се запознава с изтъкнати представители на Младотурското движение – Ахмет Ръза, Сами Пашазаде Сезаи, Мустафа Фазъл паша, принц Сабахаддин, Абдулах Джевдет, Абдулхак Шинаси Хисар. По време на престоя си във Франция Яхия Кемал израства като поет, разширява и обогатява познанията си в областта на историята и културата. През 1912 г. се завръща в Истанбул. От 1916 до 1923 г. работи като университетски преподавател. През 1923 г. за първи път е избран за народен представител, през 1937- за втори, а 1946-за трети. Като дипломат заема длъжност в посолствата във Варшава (1926-29), Мадрид (1929-1932, като от 1930 отговаря и за представителството в Лисабон) и Карачи, Пакистан (1948). След тежко заболяване, последвано от лечение в Париж, 1958 г. умира в Истанбул. Въпреки че е признат за един от най-видните турски поети, нито една негова книга не е публикувана приживе. Благодарение на основания след смъртта му Институт „Яхия Кемал Беятлъ” в Истанбул по-късно са издадени всичките му творби. През 1961 г. е отворен Музей на Яхия Кемал в Истанбул. 1968 г. е поставен негов паметник в парк Мачка, Истанбул. По повод 50-годишнината от смъртта му Турското министерството на културата обявява 2008 г. за Година на Яхия Кемал. Досега не е превеждан в България.</p> <p><strong>По-важни произведения:</strong></p> <ul> <li>Kendi G?k Kubbemiz (Под собствения ни небосклон) (1961)</li> <li>Eski ?iirin R?zgar?yla (Полъх от старата поезия) (1962)</li> <li>Aziz ?stanbul (Свети Истанбул) (1964)</li> <li>E?il Da?lar (Сторете път, планини) (1966)</li> <li>Siyasi Hikayeler (Политически събития) (1968)</li> <li>Siyasi ve Edebi Portreler (Политически и литературни портрети) (1968)</li> <li>Edebiyata Dair (За литературата) (1971)</li> <li>?ocuklu?um, gen?li?im, Siyasi ve Edebi Hat?ralar?m (Детство, юношество, политически и литературни спомени) (1973)</li> <li>Tarih Musahabeleri (Исторически дискусии) (1975)</li> <li>Bitmemi? ?iirler (Недовършени стихове) (1976)</li> <li>Mektuplar-Makaleler (Писма и статии) (1977)</li> </ul> <p> </p> </div> <iframe src="/sites/default/files/2021-09/%D0%AF%D1%85%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB.pdf#view=FitH" height="800" width="100%" style="border:none;" title="CONTENTS"></iframe> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9789548712835</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">213</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-translator field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Преводач</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/130" hreflang="en">Айтян Делихюсеинова</a></div> </div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/Yakhiya_Kemal.jpg" width="600" height="887" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="10" class="field__item">10.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=33554">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=33554</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:48:00 +0000 floyd 719 at https://ilitizda.com Хайку: водно конче под шапката. Силата на неизговореното https://ilitizda.com/books/712-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Хайку: водно конче под шапката. Силата на неизговореното</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-b/lyudmila-balabanova" hreflang="en">Людмила Балабанова</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/60" hreflang="en">СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-keywords field--type-entity-reference field--label-hidden field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/152" hreflang="en">хайку</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/136" hreflang="en">литературознание</a></div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/153" hreflang="en">2014</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Впечатляващото своеобразие на този труд е не само в това, че е написан от автор, който казва толкова много за хайку и неизговореното, при това със завидна задълбоченост. Не е само в това, че написаното от Балабанова е синтез на философията с поезията, на критическата интерпретация с различните аспекти на теоретичния анализ. Това своеобразие го намирам и в посланието, което трудът излъчва като цяло, тоест във внушенията за лишеното от истинска хуманност битие на съвременния свят. При това въпросните внушения не са дидактично поднесени. Излъчва ги самата същина на избраната тема, на проблематиката, която се тълкува, на изреченото за онова чувстване и мислене на Изтока, обогатило световната култура с много мъдрост и поезия. <em>Проф. д-р Божидар Кунчев</em></p> <p>Не е лесно да се изброят достойнствата на този труд. Амбициите му са не да бъде разгледано хайку като източен феномен – а да бъдат намерени и неговите пресечни точки с европейската, а в частност и с българската чувствителност – и тази най-кратка поетична форма да бъде видяна в дискурса както на източната, така и на западната култура – и както чрез нейните тра- диционни корени, така и в нейното динамично съвременно битие. <em>Доц. дфн Едвин Сугарев</em></p> <p>Подобно обстойно и задълбочено изследване на феномена на неизговореното в поетическия текст и проявлението му в хайку като един от най-минималистичните поетически видове липсва в българското литературознание. Резултатът би наситил сетивата за изчерпателност, достатъчност и „узрялост” на всеки учен, вещ по темата. <em>Проф. д-р Светлана Стойчева</em></p> <p>Книгата представлява несъмнено оригинално произведение с редица стойностни приноси в областта на сравнителните философски и литературоведски анализи. Съчетанието на поетична интуиция, философска дълбочина, строго научна прецизност и компетентност превръща този труд в уникално изследване, което несъмнено ще даде много както на литературните критици, така и на пишещите хайку. <em>Доц. д-р Антоанета Николова</em></p> <p>Умело постигнат баланс между обективното резюмиране на най-различни подходи към разглежданата материя и отстояването на собствена теза. Не само ясен език, но и концептуалната яснота. Завидно умение най-сложна философска и лингвистична материя да бъде представена ясно и разбираемо. Баланс между необходимия научен логоцентризъм, на който се основава нашата, западната академична практика, и естеството на самата проблематика, която вътре в себе си му се съпротивлява. Постигане на една оптимална стереоскопична картина, където обектът е обгледан едновременно отвътре и отвън. Рядък образец на научно писане, което е достатъчно задълбочено, без да е суховато. Освен всичко друго, книгата може да бъде четена и като една представителна хайку-антология с многообразни и прецизно подбрани образци на жанра. <em>Доц. д-р Пламен Антов</em></p></div> <iframe src="/sites/default/files/2021-09/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%83.pdf#view=FitH" height="800" width="100%" style="border:none;" title="CONTENTS"></iframe> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9789548712880</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">495</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/haiko_book.jpg" width="950" height="1318" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="15" class="field__item">15.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34793">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34793</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:59 +0000 floyd 712 at https://ilitizda.com Пътят към смъртта и възкресението у Достоевски https://ilitizda.com/books/687-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Пътят към смъртта и възкресението у Достоевски</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-s/vanda-smokhovska-petrova" hreflang="en">Ванда Смоховска-Петрова</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-keywords field--type-entity-reference field--label-hidden field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/136" hreflang="en">литературознание</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/178" hreflang="en">Достоевски</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/179" hreflang="en">руска литература</a></div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/141" hreflang="en">2008</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><div style="text-align: justify;">Ванда Смоховска е родена на 30 юни 1919 г. във Варшава. Когато избухва войната през 1939 г., е студентка по психология във Варшавския университет. С помощта на Българското посолство във Варшава напуска бомбардираната от хитлеристите 'полска столица и в края на 1939 г. пристига в България. Тук завършва в Софийския университет педагогика (1944) и славянска филология (1950). Научен сътрудник от 1960 г. и старши научен сътрудник от 1975 г. в Института за литература при Българската академия на науките. Изследователските й интереси са насочени към епохата на Българското възраждане, взаимоотношенията между полските културни дейци и българските деятели за църковна и национална независимост. Автор е на книгите: "България в творчеството на Зигмунт Милковски (Теодор Томаш Йеж)", "Неофит Бозвели и българският църковен въпрос (Нови данни из архивите на Адам Чарториски)", "Михаил Чайковски - Садък паша и Българското възраждане", "Национално своеобразие на литературата на Българското Възраждане".</div> <div style="text-align: justify;">"... С всичките си духовни сили Достоевски се стреми към свободата във всичките й измерения и форми - лична, писателска, обществена, политическа, метафизична. Издига глас срещу погазването на човешкото достойнство, срещу кастовото деление на обществото, срещу бюрокрацията и деспотизма, срещу контрола и натиска, упражняван върху руската литература. "Скърбях - заявява в "Дневника" си, - че званието писател е унижено в наше време от някакво тъмно подозрение и че на писателя предварително, преди да е написал каквото и да било, цензурата гледа като на някакъв природен враг на властта..."Бори се неуморно срещу призрака на мравуняка, застрашаващ човечеството; в "аз съм" на Дмитрий Карамазов затваря истината за независимото "Аз", която ни е донесъл Христос..."</div></div> <iframe src="/sites/default/files/2021-09/%D0%9F%D1%8A%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B0.pdf#view=FitH" height="800" width="100%" style="border:none;" title="CONTENTS"></iframe> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9789548712439</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">304</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/patia_kam_smarta_i_vazkesenieto.jpg" width="454" height="730" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="8" class="field__item">8.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=14717">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=14717</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:56 +0000 floyd 687 at https://ilitizda.com https://ilitizda.com/books/687-2021-04-16#comments Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски - пратеник на възкръсваща Полша https://ilitizda.com/books/597-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски - пратеник на възкръсваща Полша</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-k/magda-karabelova" hreflang="en">Магда Карабелова</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/275" hreflang="en">Мемоари</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/78" hreflang="en">2011</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>През пролетта на 1915 година в София се създава Полско пресбюро по печата, орган на полулегалния N. К. N. (Върховен Народен Комитет) в Краков, което има за задача да се превърне не само в информационно-журналистически, но и в културно-политически център, активно осведомяващ българската общественост: политиците, интелектуалците, учените и творците, а така също действащите обществени радетели за свободите и правата на българите, на другите балкански православни народи и на останалите славяни от централно-европейската част на континента, какво се случва с поляците и с тяхната борба за национално освобождение и обединение на разкъсаната им родина.</p> <p style="text-align: justify;">Начело на новосформираното бюро, което е брънка от цяла поредица такива бюра в Европа, застава млад журналист и многообещаващ учен-филолог, самообразовал се социолог и социално-политически анализатор. Това е тридесет и четири годишният Тадеуш Станислав Грабовски, искрено отдаден на каузата на Полша, несломим ентусиаст в отчайващо трудната битка за освобождението на поляците и тяхната историческа среща върху изконните полски земи, където и да са се разпилели по света след почти 150-годишното робство и отсъствие на Полското кралство върху картата на Европа, в резултат на подялбата на могъщата в миналото и значима за европейската история и култура полска държава, разделена между Русия, Прусия и Австро-Унгария.</p></div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9789548712705</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">140</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/bg_misia_tadeush.jpg" width="555" height="800" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="7" class="field__item">7.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34789">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34789</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:44 +0000 floyd 597 at https://ilitizda.com https://ilitizda.com/books/597-2021-04-16#comments Българската анкета по Полския въпрос (1915-1916) https://ilitizda.com/books/596-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Българската анкета по Полския въпрос (1915-1916)</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-k/magda-karabelova" hreflang="en">Магда Карабелова</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/78" hreflang="en">2011</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Първите десетилетия на XX век са време, белязано с невероятна динамика в българската история: трагична поради войните, еуфорична заради националното обединение, постигнато въпреки явната и тайна съпротива на Великите сили и „матушка" Русия, задъхано бързо в културно-цивилизационно и литературно отношение, невероятно доблестно и сърцато в подкрепата си за поляците, които почти последни „получават обратно" държавните си граници, след повече от век робство, разкъсани между три монархии: Русия, Прусия и Австро-Унгария. Получават ги, но не съвсем, при това бавно и несигурно... Една мощна подкрепа, от макар и малък народ като българския, се оказва знаменателна както за поляците, така и заради националното достойнство и самочувствие на самите българи.</p> <p style="text-align: justify;">През 2015 година ще честваме стогодишнината на Българската анкета по полския въпрос, инициирана от Софийското бюро по печата към Полския Върховен Народен Комитет (N. ?. N.) в Краков, осъществена през 1915 година и завършена през следващата 1916 година. Анкетираните са тридесет и двама изтъкнати български политици, държавници, университетски професори, писатели и поети, журналисти. Един от директорите на Народната библиотека в София и един професор от Виена - син на големия български писател Михалаки Георгиев - проф. Константин Михалаки Георгиев, изпращат своя отговор след като споразумението по полския въпрос е факт и решаването му е първия етап от събирането на земите, поделени между трите централно-европейски монархии. Вече ги споменахме: Русия, Прусия и Австро-Унгария, които с нежелание, а в случая с Русия и с яростна съпротива „връщат" огромните части от полска територия, населявани от високо културен и многоброен, общо двадесет милионен народ: русифициран, германизиран, избиван и пращан в Сибир или пък бягал да намери спасение в интернационалния Париж за повече от век.</p> </div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9789548712699</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">398</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/images/bg_anketa_po_polskia_vapros_0.jpg" width="543" height="800" alt="blank.jpg" title="Българската анкета по Полския въпрос (1915-1916)" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="12" class="field__item">12.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34794">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34794</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:43 +0000 floyd 596 at https://ilitizda.com https://ilitizda.com/books/596-2021-04-16#comments Боян Пенев. Биобиблиография https://ilitizda.com/books/593-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Боян Пенев. Биобиблиография</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-ya/tatyana-yanakieva" hreflang="en">Татяна Янакиева</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-keywords field--type-entity-reference field--label-hidden field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/296" hreflang="en">мемоари</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/297" hreflang="en">биографии</a></div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/218" hreflang="en">2002</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p><strong>Съдържание</strong><br /> <br /> <strong>Проф. д-р Ив. Сарандев. </strong>Биоблиография – прецизно научно изследване /<strong>5</strong><br /> Обяснителни бележки /<strong>9</strong><br /> Важни дати от живота и дейността на Боян Пенев /<strong>13</strong><br /> Библиография на трудовете на Боян Пенев /<strong>29</strong><br /> Издания, съставени и редактирани от Боян Пенев /<strong>123</strong><br /> Литература и материали за живота и дейността на Боян Пенев /<strong>127</strong><br /> Помощен апарат /<strong>246</strong><br /> Инициали и псевдоними на Боян Пенев /<strong>246</strong><br /> Азбучен показалец на публикациите на Боян Пенев /<strong>246</strong><br /> Показалец на личните имена /<strong>255</strong><br /> Тематичен показалец /<strong>269</strong><br /> Източници /<strong>275</strong></p></div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">954511102</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">288</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/Boyan_Penev_Bibliografiya.jpg" width="482" height="710" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="6" class="field__item">6.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34797">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34797</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:43 +0000 floyd 593 at https://ilitizda.com Бетховен https://ilitizda.com/books/590-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Бетховен</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-p/boyan-penev" hreflang="en">Боян Пенев</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-keywords field--type-entity-reference field--label-hidden field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/296" hreflang="en">мемоари</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/297" hreflang="en">биографии</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/298" hreflang="en">музика</a></div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/218" hreflang="en">2002</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Наистина, огромно богатство трябва да е таил в себе си Бетховен, за да каже към края на своя живот: „Струва ми се, че само няколко ноти съм написал”. Но какво повече от това би могъл да създаде той през светлите и тъмни дни на своя живот? Няколко ноти само - а в тяхната мистерия, в тяхната жива безпределност се съдържа цялото негово безсмъртно битие, всичко онова, което е създал и което не е смогнал да създаде - в тях звучи молитвата ни, за която няма думи, и възкръсва забравената ни религия, „Тежко ни, казва Карлайл, ако в нас се таи само това, което можем да изразим и покажем.</p><p>Боян Пенев</p></div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9548712210</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">112</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/betoven.jpg" width="160" height="226" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="5" class="field__item">5.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34787">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34787</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:43 +0000 floyd 590 at https://ilitizda.com Аристотел https://ilitizda.com/books/588-2021-04-16 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Аристотел</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>floyd</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 04/16/2021 - 16:47</span> <div class="field field--name-field-bk-author field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Автор</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/authors/avtori-s/ivan-sariliev" hreflang="en">Иван Саръилиев</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-category field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Раздел</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="en">ДРУГИ</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-language field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Език</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="en">Български</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-publisher field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Издател</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="en">ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР &quot;БОЯН ПЕНЕВ&quot;</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-availability field--type-list-string field--label-above"> <div class="field__label">Наличност</div> <div class="field__item">Да</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-keywords field--type-entity-reference field--label-hidden field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/147" hreflang="en">литературна история</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/290" hreflang="en">философия</a></div> </div> <div class="field field--name-field-bk-year field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Година</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/131" hreflang="en">2013</a></div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-bk-annotation field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Настоящият том предлага на вниманието на читателя първата монография за Аристотел на български език. Авторът й - дългогодишният професор по история на философията в Софийския университет Иван Саръилиев (1887-1969) - подготвя това изследване в края на 40-те и началото на 50-те години, но публикуването му е осуетено от комунистическата власт. Така ръкописът на „Аристотел" потъва в забрава повече от шест десетилетия, за да види бял свят за пръв път днес.</p> <p>Книгата е замислена и осъществена като въведение в изучаването на Аристотел. Професионалният философ ще получи от нея ценна информация за развитието на аристотелознанието в България около Втората световна война. А за останалите читатели този текст е възможност да се запознаят с един увлекателен и леко поднесен разказ за живота и идеит на великия античен мислител.</p></div> <div class="field field--name-field-bk-collection field--type-entity-reference field--label-above field--entity-reference-target-type-taxonomy-term clearfix"> <div class="field__label">Част от</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/248" hreflang="en">Другата българска литература на XX век</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-isbn field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">ISBN</div> <div class="field__item">9789548712859</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-pages field--type-integer field--label-above"> <div class="field__label">Страници</div> <div class="field__item">116</div> </div> <div class="uk-transition-scale-up uk-transition-opaque field field--name-field-bk-cover field--type-image field--label-above"> <div class="field__label">Корица</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/aristotel.jpg" width="816" height="1181" alt="" /> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-bk-price field--type-float field--label-above"> <div class="field__label">Цена</div> <div content="5" class="field__item">5.00лв.</div> </div> <div class="field field--name-field-bk-link-buying field--type-link field--label-above"> <div class="field__label">Купи</div> <div class="field__item"><a href="http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34332">http://knigabg.com/index.php?page=book&amp;id=34332</a></div> </div> Fri, 16 Apr 2021 13:47:43 +0000 floyd 588 at https://ilitizda.com