alexander_feodorov.jpg
EMAIL
a.n.feodorov@gmail.com

Александър Феодоров е главен асистент в Института за литература към БАН. Дебютната му книга „Прагматизъм и вдъхновение. Навик, норма, метафора“ (2019) изследва философията на Чарлс С. Пърс и прилага семиотиката му към проблемите на хуманитарните науки и по-специално в литературната теория. Носител на стипендия Фулбрайт: през 2019 г. прекара 5 месеца в изследване на естетиката на Пърс в Peirce Edition Project (IUPUI), където е поканен лично от проф. Андре Де Тиен. Феодоров също превежда произведения на Пърс на български език. Основните му интереси са във философията (класическата американска философия и прагматизъм), семиотиката, историята на идеите и литературната теория