Изданията се разпространяват единствено в PDF формат на сайта на Издателския център