Мисията на Издателския център „Боян Пенев“ е да развива и разпространява литературата като преносител на знание, ценности и критически импулс. Насочеността ни към хуманитаристиката се опира както на високото научно равнище на нашите издания, така и на потребността от диалогичност между науката и читателя. Литературата е комуникативна среда, която постига своята мисия на посредник между човека и изкуствата чрез споделеност на познанието. Ето защо отвореният достъп до част от научната продукция на Издателския център дава възможност за прозрачно и достъпно знание, свързано с научноизследователските и научно-образователните потребности.