Niki-1-289x300.jpg

Николай Генов е докторант по теория на литературата в СУ "Св. Климент Охридски", където завършва специалност „Българска филология“ през 2017 и където през 2018 защитава магистърска теза по литературознание. През същата година получава втора награда на XX Национална научна конференция за студенти и докторанти „Време, слово, свят“ и печели стипендията на фондация „Блага Димитрова“ за постижения в областта на литературата. Член е на екипа на списание „Филологически форум“. Негови научни, критически и художествени текстове са публикувани в различни списания, сборници и електронни платформи.