ShowPicture_teacher.asp_.jpg
EMAIL
reni.iankova@gmail.com

Рени Янкова е бакалавър по връзки с обществеността на Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по реклама и доктор по семиотика на "Нов български университет". През 2014 г. защитава дисертационен труд върху прагматизма на американския философ Чарлс Пърс. През същата година започва и преподавателската си работа в магистърска програма "Реклама и бранд мениджмънт" на НБУ.

През 2016-2017 г. печели стипендия и осъществява докторска специализация в Pontifical Catholic University, в Сау Пауло, Бразилия.

Към момента Рени Янкова заема длъжността главен асистент в НБУ, като е активен преподавател и административен консултант на магистърските програми "Реклама и бранд мениджмънт" и "Бранд мениджмънт" (на английски).

Част е от екипа на Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания (ЮЕЦСИ) и е член на International Association for Semiotic Studies, като участва активно в техни проекти и събития.