alexandra_antonova.jpeg
EMAIL
alexandra.a.antonova@gmail.com

Александра Антонова е литературовед, специалист по нова българска литература, доцент в Института за литература – БАН. През 2009 г. защитава докторска дисертация на тема „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“. Автор на монографиите „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик“ (2011) и „Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването“ (2015), както и на отделни изследвания върху творчеството на Чавдар Мутафов, Димитър Димов, Никола Вапцаров, Светослав Минков, Боян Дановски, Борис Христов, Кирил Кръстев, Борис Шивачев, Златомир Златанов, Михалаки Георгиев и др., на рецензии и научно-приложни статии, редактор на научни сборници. Изследователските ѝ интереси са насочени към поетиката на предметизма, както и към историята и рецепцията на българската литературна критика. От 2015 г. е ръководител на проект „Актуални прочити на новата и съвременната българска литература“ към секция „Нова и съвременна българска литература“ на Института за литература – БАН, а от 2018 г. е ръководител на проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.