„Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (XX–XXI в.)“


amerikite_2.jpg


  • Сборникът се основава на интердисциплинарната научна конференция „САЩ като културна метафора на модерността. Феноменът САЩ и българската култура и литература; българо-американски литературни отражения (ХХ–ХХІ век)“, провела се през декември 2014 г. в София като част от подпроекта „Америките ни“ в рамките на проекта „Геопоетика: литература и география“ (направление „Нова и съвременна българска литература“ на Института за литература – БАН). Обстоятелственият наслов очертава намеренията на конференцията (а и на настоящия сборник) – една достатъчно широка в основата си, концентрично свиваща се проблемна територия, даваща възможност българо-американските отношения да бъдат обгледани в тяхната относителна контекстуална пълнота – от един базисен дебат върху „феномена САЩ“ и нееднозначната му роля в цивилизацията през ХХ век: САЩ като географска топика, но също и като утопия; като политическа реалност, но и като културна метафора на Модерността през ХХ век, и още повече – на постмодерните ѝ прекрачвания през ХХІ – до по-тясно фокусиране върху двустранните културни и по-специално литературни отношения (отражения) в пределната им конкретика: САЩ като тема в българската литература (в по-широк, култур-философски, или по-емпиричен, емигрантски аспект), както и реципрочната „българска тема“ в американската; двупосочни литературно-пътеписни обглеждания, проблеми на превода в пряк, но и в най-широк, социокултурен план; литература на българската емигрантска диаспора в САЩ.