„България и Русия (XVIII – XXI век). Пътища и кръстопътища“