60 години Институт за литература


  Редактор
  Иван Сарандев
  Йонка Найденова
  Вихрен Чернокожев
  Лиляна Грашева
  Петър Велчев
  Раздел
  Година
  Наличност
  Да
  ISBN
  9789548712538
  Страници
  666
  Цена
  10.00лв.


 • Настоящият сборник се издава по случай 60-годишнината от основаването на Института за литература при БАН и разкрива най-съществените моменти от развитието му като научен център с национално значение и важни международни изяви. Проследени са различните етапи в историята на Института до най-ново време - структура, научен потенциал, изследвания, научни проекти. Откроен е приносът на Института в разработването на кардинални проблеми на българската литература от нейното създаване до днес в теоретичен, историко-културологичен и компаративистичен аспект. Отделено е внимание на сътрудничеството с други научни и творчески институции. Събрани и попълнени са ценни сведения за лица и събития, свързани с Института.

  Материалът е разпределен в три части; втората и третата са от библиографски характер. Персоналните биобиблиографии са подборни за периода, през който съответният сътрудник е бил на работа в Института. Събраният материал е надеждна основа за разширяване и актуализиране на информацията.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  За изданието / VII

  Институтът за литература при БАН и литературознанието
  като отговорност - Рая Кунчева / IX

  I. СТРУКТУРА И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
  ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА / 1

  Историческа справка / 1

  Структура, функции, кадрови потенциал / 13

  Секция "Стара българска литература" / 18
  Секция "Литература на Българското възраждане" / 24
  Секция "Нова и съвременна българска литература" / 29
  Секция "Теория на литературата" / 36
  Секция "Сравнително литературознание" / 41
  Секция "Руска литература" / 47
  Сектор "Изворознание" / 51
  Звено "Библиографи" / 54
  Библиотека / 56
  Издателски център "Боян Пенев" / 59

  Научни проекти и конференции / 64

  II. ИЗДАНИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА / 82

  Периодични издания / 82
  Литературни истории / 92
  Научно-справочни издания, речници, енциклопедии / 101
  Литературни анкети / 123
  Летописи и архиви / 130
  Научни сборници / 142
  Събрани съчинения / 220
  Избрани произведения, антологии, алманаси / 232

  III. БИОБИБЛИОГРАФИИ
  НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА / 242

  Именен показалец / 661

  Съкращения / 664